Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Zoznam tried

  Názov
  MŠ_Op
  MŠ_Up
  Špeciálna trieda Rozvrh
  Triedny učiteľ PaedDr. Helena Subjaková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre ŠT
  I.A Rozvrh
  Triedny učiteľ PaedDr. Božena Fajčáková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre I.A
  I.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Marta Gruchalová
  Učebňa Kmeňová učebňa pre I.B
  I.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Adriana Kormaňáková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre I.C
  I.D Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Daniela Paľáková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre I.D
  II.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Dana Florková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre II.A
  II.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Dana Kaukičová
  Učebňa Kmeňová učebňa pre II.B
  Foto Foto Foto Foto Foto
  II.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Anna Fendeková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre II.C
  II.D Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Štefánia Habláková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre II.D
  III.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Viera Naništová
  Učebňa Kmeňová učebňa pre III.A
  III.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Mária Jašková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre III.B
  III.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Božena Kuhejdová
  Učebňa Kmeňová učebňa pre III.C
  Foto Foto Foto Foto Foto
  III.D Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Zdena Klačanská
  Učebňa Kmeňová učebňa pre III.D
  IV.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Marieta Martausová
  Učebňa Kmeňová učebňa pre IV.A
  Foto Foto Foto Foto Foto
  IV.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Edita Huráková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre IV.B
  Foto Foto Foto Foto Foto
  IV.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Mária Koklesová
  Učebňa Kmeňová učebňa pre IV.C
  Foto Foto Foto Foto Foto
  IV.D Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Katarína Novosadová
  Učebňa Kmeňová učebňa pre IV.D
  Foto Foto Foto Foto Foto
  V.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Anna Vlžáková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre V.A
  V.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Eva Belicajová
  Učebňa Kmeňová učebňa pre V.B
  V.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Ivana Kovaľová
  Učebňa Kmeňová učebňa pre V.C
  VI.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Janka Mrocková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre VI.A
  VI.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Eva Bystričanová-Mikolajčíková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre VI.B
  VI.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Monika Kureková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre VI.C
  Foto Foto Foto Foto Foto
  VI.D Rozvrh
  Triedny učiteľ PaedDr. Marcela Bolibruchová, PhD.
  Učebňa Kmeňová učebňa pre VI.D
  Foto Foto Foto Foto Foto
  VII.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Katarína Floreková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre VII.A
  VII.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Tatiana Mrekajová
  Učebňa Kmeňová učebňa pre VII.B
  VII.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Jana Mrekajová
  Učebňa Kmeňová učebňa pre VII.C
  Foto Foto Foto Foto Foto
  VII.D Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Daniela Klokočíková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre VII.D
  VIII.A Rozvrh
  Triedny učiteľ PaedDr. Andrea Durčáková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre VIII.A
  Foto Foto Foto Foto Foto
  VIII.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Veronika Murínová
  Učebňa Kmeňová učebňa pre VIII.B
  Foto Foto Foto Foto Foto
  VIII.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kompanová
  Učebňa Kmeňová učebňa pre VIII.C
  Foto Foto Foto Foto
  VIII.D Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Oľga Vojtaššáková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre VIII.D
  Foto Foto Foto Foto Foto
  IX.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Adriana Smarkoňová
  Učebňa Kmeňová učebňa pre IX.A
  Foto Foto Foto Foto Foto
  IX.B Rozvrh
  Triedny učiteľ PaedDr. Janka Polťáková
  Učebňa Kmeňová učebňa pre IX.B
  IX.C Rozvrh
  Triedny učiteľ RNDr. Jozef Murín
  Učebňa Kmeňová učebňa pre IX.C
  Foto Foto Foto Foto Foto

  © aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018