Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  • EXKURZIA BRATISLAVA

   Aj tento rok sa naši deviataci vydali do hlavného mesta. Navštívili zaujímavé štúdiá Slovenskej televízie v Mlynskej doline, vyskúšali si atmosféru priestorov Televíznych novín či Dámskeho klubu a v Národnej rade SR stretli niektorých predstaviteľov politiky, samozrejme aj našich rodákov.

   ČiI

  • Školská latka

   Dnes 7.12.2018 sa v našej telocvični uskutočnila súťaž v skoku do výšky - školská latka.

   Súťažilo sa v kategóriách chlapcov a dievčat, ktoré boli rozdelené ešte aj podľa ročníkov.

   Všetci, ktorí sa umiestnili na 1. 2. a 3. mieste postupujú do okresného kola.

    

   9. ročník dievčatá: 1.Mchaela Verníčková, 2. Adriána Večerková, 3. Alena Bajová

   9. ročník chlapci: 1.Július Skokan, 2. Alex Čič, 3. Šimon Vrábeľ

   8. ročník dievčatá: 1. Natália Florková, 2. Natália Kovaľová, 3. Timea Hujčáková

   8. ročník chôapci: 1. Erik Palárik, 2. Mário Murín, 3. Maroš Chudjak

   7. ročník dievčatá: 1. Sarah Svobodová, 2. Júlia Večerková, 3. Natália Sumihorová

   7. ročník chlapci: 1. Marcel Čič, 2. Adam Belicaj, 3. Marián Durčák

   6. ročník dievčatá: 1. Anna Klimčíková, 2. Simona Revajová, 3. Lenka Večerková

   6. ročník chlapci: 1. Lukáš Kovalík, 2. Igor Polťák, 3. Patrik Gašper

   5. ročník dievčatá: 1. Martina Kovaľová, 2. Lenka Malinková, 3. Tímea Plaskúrová

   5. ročník chlapci: 1. Martin Florek, 2. Matúš Mikolajčík, 3. Timotej Kratník

    

   Všetkým ešte raz gratulujeeeeeem :) a dúfam že na okresnom kole im to ukáááááážete!!!

    

   KoI

  • Úspechy vo vybíjanej

             Mesiac november sa pre žiakov štvrtých ročníkov niesol v športovom duchu. Ich rozvíjanie športových zdatností počas štyroch rokov sa zúročili na postupovej súťaži vo vybíjanej. Napätie a očakávania sa stupňovali každým týždňom, keď z obvodových kôl sme sa prebojovali až na krajské kolo.

   Naši reprezentanti: Bolibruch Pavol, Brandysová Nela, Buliak Martin, Hudec Nikolas, Koleňová Rebecca, Paláriková Bianka, Polťák Mário, Revajová Timea, Straka Batolomej, Václav Patrik, Václavová Ema, Vlčáková Michaela, Vlčáková Valentína, Zlatoš Tomáš.

   Umiestnenia v jednotlivých kolách:

   9.11.2018 – obvodové kolo - Telocvičňa ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

   1. ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné

   2. ZŠ Krušetnica

   3. ZŠ Novoť

    

    

   16.11.2018 – okresné kolo – Telocvičňa ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

   1.ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné

   2. ZŠ Komenského Námestovo

   3. ZŠ s MŠ Lokca

    

    

   23.11.2018 – okresné kolo - Telocvičňa ZŠ s MŠ Komenského Kňažia

   1. ZŠ s MŠ J.VojtaššákaZákamenné

   2. ZŠ s MŠ Liesek

   3. ZŠ s MŠ Komenského Dolný Kubín

    

   29.11.2018 krajské kolo – Telocvičňa M. Kukučína Dolný Kubín

   Výsledky krajského kola:

   Kolárovice – Zákamenné 14:9 (6:5, 8:4)

   Martin – Povina 8:13 (3:7, 5:6)

   Kolárovice – Martin 13:4 (7:1, 6:3)

   Zákamenné – Povina 12:9 (6:5, 6:4)

   Kolárovice – Povina 11:6 (4:2, 7:4)

   Zákamenné – Martin 11:7 (5:5, 6:2)

   Konečné poradie:

   1. ZŠ s MŠ Kolárovice 38:19, 6 b.

   2. ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné 32:30, 4b.

   3. ZŠ s MŠ Povina 28:31, 2 b.

   4. Katolícka ZŠ s MŠ Antona Bernoláka Martin 19:37, 0b.

    

   Našim štvrtákom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme ešte veľa športových úspechov.

    

   Športu NAZDAR!

   MtM a KoM

    

    

  • MIKULÁŠSKA BURZA

   ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do MIKULÁŠSKEJ BURZY: darovaním hračiek, ich kúpou alebo službou pri ich zhromažďovaní alebo predaji. Zisk z burzy vo výške 240,71 bol odovzdaný vedúcej farskej charity p. Viktórii Sekerášovej a bude darovaný rodinám v núdzi v našej obci. Rovnako aj všetky veci, ktoré sa v burze nepredali, budú pribalené do vianočných balíčkov a prostredníctvom farskej charity rozdelené pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných dobrých ľudí. V ich mene za Vašu štredrosť ešte raz ĎAKUJEME  :-) !

   /VlA/

  • HĽADANIE POKLADU

   Do starobylej Nitry po stopách veľkomoravských kniežat a vierozvestcov Cyrila a Metoda sa vybrali naši siedmaci, aby pátrali po hradnom poklade.

   Čoskoro však zistili, že  pokladov tam bolo oveľa viac. Či už išlo o františkánsky kostolík so svojím kamenným reliéfom, sochu Pribina i Corgoňa, ktorého zázračné prsty všetci horlivo šúchali v predstave splneného želania :), morový stĺp, úchvatnú katedrálu, tisícročnú kostru v podzemnej hrobke, alebo naozajstné poklady nevyčísliteľnej hodnoty v podzemí diecézneho múzea. 

   Po splnení posledného bodu v brožúrke, ktorou sa riadili,  sa napokon k tomu svojmu pokladu dostali a hneď si na ňom aj zamaškrtili.  

   Toto nádherné mesto so svojimi pamiatkami všetkým učarovalo. Dokonca až tak, že cestou domov nemali ani chuť na fádne nákupné centrá :) 

   (VoO)

   foto v albume

  • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

   V piatok 30. novembra sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. 1. miesto obsadila s plným počtom bodov Karin Sivčáková zo 7. C, 2. miesto Peter Vojtas zo 6. A a 3. miesto Matúš Beňuš zo 6. C. Víťazi postupujú ako družstvo do dekanátneho kola tejto súťaže.   

   /VlA/

  • Bedminton chlapci

   20.11.2018 sa Daniel Sebastián Kurňavka spolu so Samuelom Sochuliakom zúčastnili krajského kola v bedmintone, kde sa umiestnili na výbornom 2. mieste.

   Ešte raz gratulujem a prajem ešte veľa športových úspechov.

    

   MaM

  • Naše dievčatá a Piráti krásy

   Vo štvrtok 15.11. na pôde Spišskej Kapituly konalo celodiecézne kolo recitačnej súťaže Piráti krásy. Témou bola mladosť a láska. Oravu reprezentovali naše žiačky Veronika Belicajová zo VII. B, Terézia Dibdiaková z VIII. B a s vlastnou tvorbou Adam Belicaj zo VII. B. Dievčatá si vybojovali prvé miesta v kategórii poézie aj prózy a Adam so svojou básňou obsadil tretie miesto. Dievčatám aj Adamovi ďakujeme za reprezentáciu školy a obce a za prípravu p. uč. Demkovej.

  • Bedminton dievčatá

   Dňa 14.11.2018 sa v Dolnom Kubíne konalo krajské kolo bedmintonu dievčat, ktorého sa zúčastnili aj naše žiačky.

    

   Laura a Sandra sa umiestnili na peknom 3. mieste.

    

   Ešte raz im touto cestou gratulujem a prajem veľa ďalších športových úspechov.

    

    

   MaM

  • Magnetická hračka

   To je názov výstavky prác tohtoročných deviatakov. Poniektorí sú naozaj šikovní. Dôkazom sú práce, kde nechali pracovať svoju fantáziu a vedomosti z magnetického poľa magnetov. MrJ

  • "KAPLA"

   Na strednej chodbe v novej školskej budove rastú krásne stavby - "ako huby po daždi". Kto je za tým? No naši šikovní šiestaci. Budú z nich šikovní stavbári – architekti – statici. Už tu sa oboznamujú s prírodnými zákonmi - Newtonovým zákonom gravitácie, vyskúšajú si, kde musí byť ťažisko, aby sa stavba nezosypala, aby bola aj architektonicky zaujímavá a upútala na seba pozornosť...Fantázii sa medze nekladú. Niektoré fotografie sú toho dôkazom. MrJ

  • BEDMINTON   Dnes sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl.

   Naše žiačky aj žiaci boli veľmi úspešní a obsadili najlepšie miesta. :)

   1. miesto Sandra Boškajová s Laurou Holubčíkovou

   1. miesto Daniel Sebastián Kurňavka so Samuelom Sochuliakom

   2. miesta opäť dvojice zo Zákamenného

   3. miesto dvojica z Oravskej Jasenice.


   Víťazi postupujú na krajské kolo v Dolnom Kubíne.


   Ešte raz gratulujem.

   MaM

  • Posedenie so starkými v Novoti

   Dňa 21.októbra navštívili naši štvrtáci DSS v Novoti, kde krátkym programom potešili srdcia starkých. Ľudové piesne, tančeky a darček v podobe perníkového srdiečka zanechali príjemný pocit. Tešíme sa, že sme  v tejto atmosfére mohli prežiť októbrové popoludnie.

    

   NoK

  • Mesiac úcty k starším

   Aj tento rok si deviataci pozvali svojich starých rodičov na milé stretnutie. Spolu s ostatnými žiakmi našej školy pripravili pekný hudobný program, ktorý doplnili pohostením a dobrou náladou. Naši starkí si tak mohli zaspomínať aj na svoje školské časy.

   ČiI

  • Zlatá podkova,zlaté pero, zlatý vlas

   Dňa 18.10.2018 sa v Drienčanoch - mieste pôsobenia aj posledného odpočinku Pavla Emanuela Dobšinského konala celoslovenská súťaž v prednese slovenskej rozprávky. Zúčastnili sa jej recitátorky Terézia Dibdiaková z 8.B a Sofia Kurňavková z 5.B.  obe nás vzorne reprezentovali a Terezka v silnej konkurencii získala skvelé 2. miesto. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu a želáme veľa ďalších recitačných úspechov. Za prípravu ďakujeme p. uč Z.. Demkovej a Z.Kľačanskej.

  • Divadlo bez bariér

   Dňa 11.10. sa v Turí konala krajská prehliadka tvorivosti klientov sociálnych domov pod názvom Oskar. Zúčastnili sa na nej aj klienti DSS Zákamenné. Spolu s divadelníčkami Veronikou Belicajovou a Terezkou Dibdiakovou pod vedením p.uč Z. Demkovej pripravili div. etudu Život sa nás dotýka. Dievčatá si za svoj prístup ku klientom vyslúžili obdiv a obe dostali od poroty ocenenie a diplom Za búranie bariér. Dievčatám blahoželáme a sme na ne naozaj hrdí.

  • Babia hora

   Krásne dni babieho leta využili žiaci 2.stupňa na jesennú turistiku. Deviataci zdolali Babiu horu, ktorá zo svojej nadmorskej výšky 1725 m ponúkla výhľad, na aký sa nezabúda  :)

   ČiI

  • Bábkové divadlo v Žiline - Z rozprávky do rozprávky

   12.10.2018 navštívili žiaci druhého ročníka Bábkové divadlo v Žiline. Predstavenie malo názov Z rozprávky do rozprávky.

   Bol to príbeh, ako jedného dňa sa mladá slečna Žofka ocitne v Rozprávkovej krajine. Lepšie povedané v krajine Rozprávok, v ktorej hľadá tajomnú Jasietku. Jej sprievodcom sa stáva sympatický, rozprávkový chlapec so zvláštnym menom Pipapendi. Spoločne prežijú veselú, napínavú, smiešnu i strašidelnú cestu z rozprávky do rozprávky, na konci ktorej čaká Žofku veľké prekvapenie. Stretne svoju starú mamu.

   / HaŠ /                                                                                                          

                      

  • Noc výskumníkov

   Naši žiaci (možno budúci vedci) sa zúčastnili v piatok v Banskej BystriciEurópskej noci výskumníkov. Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Skłodowska-Curie actions pod číslom 818109 a financovaný zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Európska noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy a tento ročník sa uskutočňuje pod značkou Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Mottom tohtoročného festivalu bolo „Výskumníci v nás“.  (kcj)

  • Šport nás spája

   Vo štvrtok 20.9.2018 sa v areáli našej školy konal už III. ročník podujatia Šport nás spája

   Som veľmi rada, že k družstvám z minulých ročníkov (chlapci a dievčatá našej školy, žiaci SŠI z Námestova, klienti a zamestnanci DSS a ZPS Zákamenné, taktiež klienti z pracovísk Oravská Lesná a Zubrohlava, Rádio Regina, klienti CSS Orava Tvrdošín) pribudlo aj družstvo Domu pomoci spolecznej Bulowice z Poľska a taktiež družstvo Farského úradu Zákamenné na čele s pánom kaplánom Mgr. Jánom Mahútom.

   Najviac sa asi všetci účastníci tešili z počasia, ktoré nám konečne tento rok prialo a slniečko sa na nás usmievalo, takže sme mohli na chvíľu opustiť priestory telocvične, v ktorej sa odohrávali futbalové zápasy a zabaviť sa aj vonku na ihriskách, kde prebiehali rôzne súťaže.

   Chcem poďakovať pánovi riaditeľovi našej školy Mgr. Pavlovi Demkovi a pani riaditeľke DSS a ZPS Zákamenné JUDr. PhDr. Adriane Adamicovej za vytvorenie podmienok pre toto podujatie, za pomoc pri organizácii zamestnancom DSS a ZPS Zákamenné, menovite pani Kataríne Rabčanovej, pánovi učiteľovi Mgr. Marekovi Madleňákovi za objektívne rozhodovanie pri futbalových zápasoch a všetkým žiačkam, ktoré asistovali pri súťažiach.

   Dúfam, že tradíciia tohto podujatia bude pokračovať...

   KoI

  strana: