Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Zoznam učiteľov

  E-mail
  Foto Mgr. Pavol Demko DeP Rozvrh
  Riaditeľ
  pavol.demko@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Ľudmila Buckulčíková BuL_MŠ Zástupkyňa MŠ
  msoravice@zoznam.sk
  Foto Mgr. Ivana Čičová ČiI Rozvrh
  Zástupkyňa
  ivana.cicova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Andrea Ďurčaková ĎuA Zástupkyňa
  anddur1980@gmail.com
   
   
  Mgr. Ivana Florková FlI Rozvrh
  Zástupkyňa
  ivana.florkova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Andrea Antušáková AnA_MŠ Učiteľka MŠ
  andrea.antusakova@gmail.com
   
   
  Ing. Zlatica Bajčičáková BaZ Rozvrh
  Pedagogická asistentka učiteľa
  zlatica.bajcicakova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Eva Belicajová BeE Rozvrh
  Triedna učiteľka: V.B
  eva.smolarova@zszakamenne.sk
   
   
  Milena Bendiková BeM_MŠ Učiteľka MŠ
  milenka73@gmail.com
   
   
  PaedDr. Marcela Bolibruchová, PhD. BoM Rozvrh
  Triedna učiteľka: VI.D
  bolibruchovam@gmail.com
   
   
  Mgr. Lucia Bulvasňáková BuL Rozvrh
  Učiteľka
  lucia.uradnikova@gmail.com
   
   
  Mgr. Lucia Bulvasňáková BuL Pedagogická asistentka učiteľa
  lucia.uradnikova@gmail.com
   
   
  Zdenka Bystričanová ByZ_MŠ Učiteľka MŠ
  zdenkabystricanova@gmail.com
  Foto Mgr. Eva Bystričanová-Mikolajčíková ByE Rozvrh
  Triedna učiteľka: VI.B
  eva.bystricanova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Zuzana Demková DeZ Rozvrh
  Učiteľka
  zuzana.demkova@zszakamenne.sk
  Foto RNDr. Eva Dendysová DeE Rozvrh
  Učiteľka
  eva.dendysova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Jana Dibdiaková DiJ_MŠ Učiteľka MŠ
  janadibdiakova@centrum.sk
  Foto PaedDr. Andrea Durčáková DuA Rozvrh
  Triedna učiteľka: VIII.A
  andrea.durcakova@zszakamenne.sk
  Foto Mgr. Elena Fafejtová FaE Rozvrh
  Učiteľka
  elena.fafejtova@zszakamenne.sk
   
   
  PaedDr. Božena Fajčáková FaB Rozvrh
  Triedna učiteľka: I.A
  bozena.fajcakova@gmail.com
   
   
  Mgr. Anna Fendeková FeA Rozvrh
  Triedna učiteľka: II.C
  anna.fendekova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Katarína Floreková FlK Rozvrh
  Triedna učiteľka: VII.A
  katarina.florekova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Dana Florková FlD Rozvrh
  Triedna učiteľka: II.A
  dana.florkova@zszakamenne.sk
   
   
  Miroslava Florková FlM_MŠ Učiteľka MŠ
  florkova.m1024@gmail.com
   
   
  Mgr. Zuzana Florková FlZ_MŠ Učiteľka MŠ
  florkova.zuzana@gmail.com
   
   
  Lívia Grofčíková GrL_MŠ Učiteľka MŠ
  grofcikovalivia@gmail.com
   
   
  Mgr. Marta Gruchalová GuM Rozvrh
  Triedna učiteľka: I.B
  marta.gruchalova@zszakamenne.sk
  Foto Mgr. Štefánia Habláková HaS Rozvrh
  Triedna učiteľka: II.D
  stefania.hablakova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Cyril Hamrák HaC Rozvrh
  Učiteľ
  cyril.hamrak@gmail.sk
   
   
  Mgr. Edita Huráková HuE Rozvrh
  Triedna učiteľka: IV.B
  edita.hurakova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Marta Chudobová ChM Rozvrh
  Učiteľka
  marta.ladnakova@centrum.sk
   
   
  Mgr. Mária Iglárová IgM Pedagogická asistentka učiteľa
  marika158@post.sk
   
   
  Mgr. Mária Jašková JsM Rozvrh
  Triedna učiteľka: III.B
  maria.gruchalova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Marta Jaššová JaM Rozvrh
  Pedagogická asistentka učiteľa
  m.mrekajova@gmail.com
   
   
  Mgr. Dana Kaukičová KaD Rozvrh
  Triedna učiteľka: II.B
  dana.kaukicova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Zdena Klačanská KlZ Rozvrh
  Triedna učiteľka: III.D
  zdena.klacanska@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Daniela Klokočíková KlD Rozvrh
  Triedna učiteľka: VII.D
  klokocikova@centrum.sk
   
   
  PaedDr. Ján Kocúr KcJ Rozvrh
  Učiteľ
  jan.kocur@zszakamenne.sk
  Foto Mgr. Mária Koklesová KoM Rozvrh
  Triedna učiteľka: IV.C
  maria.koklesova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Katarína Kompanová KoK Rozvrh
  Triedna učiteľka: VIII.C
  kkompi@gmail.com
   
   
  Mgr. Adriana Kormaňáková KoA Rozvrh
  Triedna učiteľka: I.C
  adriana.kormanakova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Ivana Kovaľová KoI Rozvrh
  Triedna učiteľka: V.C
  kovalova.iva@azet.sk
   
   
  Mgr. Veronika Kudlová KuV Rozvrh
  Pedagogická asistentka učiteľa
  kudlova.veronika@gmail.com
   
   
  Mgr. Božena Kuhejdová KuB Rozvrh
  Triedna učiteľka: III.C
  bozena.kuhejdova@zszakamenne.sk
  Foto Mgr. Monika Kureková KuM Rozvrh
  Triedna učiteľka: VI.C
  kurekova_mon@post.sk
   
   
  Mgr. Klára Lučivňáková FlK_MŠ Učiteľka MŠ
  florkovaklara@gmail.com
   
   
  Margita Lučivňáková LuM_MŠ Učiteľka MŠ
  priatelka12@gmail.com
   
   
  Mgr. Marek Madleňák MaM Rozvrh
  Učiteľ
  marek.madlenak@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Ján Mahút MaJ Rozvrh
  Učiteľ
  joannes.mahut@gmail.com
   
   
  Mgr. Marieta Martausová MtM Rozvrh
  Triedna učiteľka: IV.A
  marieta.martausova@zszakamenne.sk
  Foto Ing. Jana Mrekajová MrJ Rozvrh
  Triedna učiteľka: VII.C
  jana.mrekajova@zszakamenne.sk
  Foto Ing. Tatiana Mrekajová MkT Rozvrh
  Triedna učiteľka: VII.B
  tatiana.mrekajova@zszakamenne.sk
   
   
  Ing. Janka Mrocková McJ Rozvrh
  Triedna učiteľka: VI.A
  janka.mrockova@zszakamenne.sk
   
   
  RNDr. Jozef Murín MuJ Rozvrh
  Triedny učiteľ: IX.C
  murin.orlesna@gmail.com
  Foto Mgr. Veronika Murínová MuV Rozvrh
  Triedna učiteľka: VIII.B
  veronika.murinova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Viera Naništová NaV Rozvrh
  Triedna učiteľka: III.A
  viera.nanistova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Katarína Novosadová Nov Rozvrh
  Triedna učiteľka: IV.D
  katarina.novosadova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Miroslava Ovšáková OvM_MŠ Učiteľka MŠ
  miroslava.garaj@gmail.com
   
   
  Mgr. Daniela Paľáková PaD Rozvrh
  Triedna učiteľka: I.D
  danielapalakova@gmail.com
   
   
  Mgr. Monika Plaskúrova PlM Vychovávateľka
  monika.plaskurova@zszakamenne.sk
   
   
  Dana Polečová PoD_MŠ Učiteľka MŠ
  dankapolecova@gmail.com
  Foto PaedDr. Janka Polťáková PoJ Rozvrh
  Triedna učiteľka: IX.B
  jana.poltakova@zszakamenne.sk
   
   
  Anna Ridzoňová RiA_MŠ Učiteľka MŠ
  huslicky321@gmail.com
   
   
  Mgr. Mária Rončáková RoM_MŠ Učiteľka MŠ
  majka.roncakova@centrum.sk
  Foto Anna Sekerášová SeA Rozvrh
  Učiteľka
  anna.sekerasova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Monika Sivčáková SiM_MŠ Učiteľka MŠ
  monikasivcakova@gmail.com
   
   
  Mgr. Adriana Smarkoňová SmA Rozvrh
  Triedna učiteľka: IX.A
  adriana.smarkonova@zszakamenne.sk
   
   
  PaedDr. Helena Subjaková SuH Rozvrh
  Triedna učiteľka: Špeciálna trieda
  helena.subjakova@zszakamenne.sk
  Foto Mgr. Marta Šalatová ŠaM Rozvrh
  Učiteľka
  marta.salatova@zszakamenne.sk
   
   
  Mgr. Anna Vlžáková VlA Rozvrh
  Triedna učiteľka: V.A
  anna.vlzakova@zszakamenne.sk
  Foto Mgr. Oľga Vojtaššáková VoO Rozvrh
  Triedna učiteľka: VIII.D
  olga.vojtassakova@zszakamenne.sk
   
   
  Michaela Vrábľová VrM Vychovávateľka
  misa.vrablova81@gmail.com
   
   
  Helena Zmorayová ZmH_MŠ Učiteľka MŠ
  H.Zmorayova@zoznam.sk

  © aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018