Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Školský psychológ

  Milí žiaci a rodičia a učitelia

  V školskom roku 2017/2018 je tu pre Vás školská psychologička Veronika Florková

  • nájdete ma v novej budove , v kabinete výchovného poradcu na 1. poschodí, pokiaľ práve nevykonávam psychologické vyšetrenie alebo inú odbornú činnosť.

  kontakt:

  +421 949 569 535

  veronika.florkova@zszakamenne.sk

   

  „Dospelí sami nikdy nič nechápu a deti hrozne unavuje stále a stále im niečo vysvetľovať. Deti musia byť k dospelým veľmi zhovievavé.“
                                                                                             (Antoine de Saint-Exupéry)

   

  Činnosť školského psychológa:

  Poslaním školského psychológa na našej škole je pomáhať, aby sa všetci, ktorí školu navštevujú, cítili v nej bezpečne a maximálne spokojne. Môžete sa na mňa obracať na konzultovanie výukových a výchovných problémov, problémov v rámci vzťahov v triede a v škole a tiež pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii, môžem Vám poskytnúť krízovú intervenciu, prípadne poradenské konzultácie osobných problémov. Ako školská psychologička pôsobím v škole aj ako mediátor vzťahov. Som k dispozícii pre žiakov, učiteľov a rodičov, ktorí sú potrební pri riešení problémov v škole. Úzko spolupracujem so školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou a s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

  Žiaci neváhajte za mnou prísť, pokiaľ:

  • máte problémy s učením
  • máte problémy so sústredením
  • potrebujete podporu a pomoc pri riešení osobných problémov
  • vás trápi akýkoľvek problém, s ktorým si neviete dať rady
  • sa potrebujte o niečom porozprávať a ujasniť si niektoré veci a neviete, komu sa zveriť
  • máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľmi a chceli by ste poradiť, ako vzťahy zlepšiť
  • vás trápi tréma, strach zo skúšania
  • kamaráta trápi nejaký problém, vy mu chcete pomôcť, ale neviete ako
  • sa ocitnete v krízovej životnej situácii alebo v akejkoľvek situácii, v ktorej si neviete dať rady

  Rodičia obracajte sa na mňa:

  • pri konzultovaní výukových a výchovných problémov Vašich detí
  • pri hľadaní riešenia v prípade rovesníckych vzťahových problémov
  • pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii, môžem Vám poskytnúť krízovú intervenciu, prípadne poradenské konzultácie osobných problémov

  Pedagógovia môžem s Vami spolupracovať:

  • pri riešení výukových a výchovných problémov u žiakov
  • pri hľadaní cesty vedúcej k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi
  • pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii, môžem Vám poskytnúť krízovú intervenciu, prípadne poradenské konzultácie osobných problémov

  O psychologické služby školského psychológa môže požiadať:

  • žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne
  • rodič / zákonný zástupca žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne alebo mailom alebo telefonicky
  • učiteľ osobne kedykoľvek v rámci hodín psychológa na škole

   

  Psychologická starostlivosť nezahŕňa diagnostiku ani terapiu. Spolupracujem s CPPPaP ako aj s ďalšími externými poskytovateľmi pedagogicko-psychologických služieb pre žiakov školy.

   

  „Život nepozná okamžité riešenia. Pozná len akúsi neochabujúcu silu. Je treba v ňu uveriť a riešenie sa dostaví samo.“
                                                                                              (Antoine de Saint-Exupéry)