Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

Štvrtok 28. 10. 2021

Počet návštev: 1786837

Viac informácií o udalostiach v škole nájdete v novinkách.

 

 

 

 

 

Informácie k odhlasovaniu stravy v prípade karantény

 

Milí rodičia/ zákonní zástupcovia,

keďže opäť nastala komplikovanejšia situácia  v súvislosti s ochorením COVID 19, prosím Vás o dodržiavanie nasledovných inštrukcií.

 

Ak vaše dieťa nastupuje do karantény, ktorá je ohlásená neskôr, ako je možný čas odhlásenia v školskej jedálni, teda do 13.30, platí nasledovné:

 

  • 1. deň môže stravu vyzdvihnúť rodinný príslušník alebo kamarát,
  • nasledujúce dni odhlásime automaticky v dni, ktoré budú uvedené ako oficiálny termín trvania karantény.

 

V prípade, že dieťa plánuje nastúpiť skôr (PCR testy), je rodič POVINNÝ prihlásiť ho 1 pracovný deň vopred do 13.30 hodiny.

 

Odhlásené budú konkrétne menované triedy, takže sa jednotlivci z iných tried, ktorí mali s nimi spoločnú hodinu, musia odhlásiť sami.

 

Rovnaké podmienky odhlasovania a prihlasovania platia aj pre zamestnancov školy a prosíme všetkých o ich rešpektovanie.

 

Školská jedáleň.

 

 

 

 

 

OZNAM PRE RODIČOV – SAMOTESTOVANIE

  • Obsah sady:  25 kusov, cca na 3 mesiace.
  • Testovať sa odporúča v pondelok a štvrtok ráno pred odchodom do školy alebo kedykoľvek, keď má dieťa príznaky.
  • Dieťa s pozitívnym výsledkom testu OSTÁVA DOMA A RODIČ UPOZORNÍ OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA A TRIEDNEHO UČITEĽA.
  • Pri testovaní používať tyčinky z osobitného balíčka.
  • Pribalené návody NEPOUŽÍVAŤ!
  • NÁVOD NA POUŽITIE stiahni tu: Sprievodca_pre_samotestovanie_na_pritomnost_COVID-19.pdf
  • Podľa vyjadrenia MZ SR o ukončení testovania celú testovaciu súpravu zabaliť do igelitového vrecka a hodiť do bežného komunálneho odpadu.
  • PO VYKONANÍ TESTU RODIČ CEZ EDUPAGE INFORMUJE ŠKOLU O VÝSLEDKU TESTU!

OZNAMY

   1. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendu) rodič predkladá "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma!
 

Návod ako podať Vyhlásenie o bezpríznakovosti cez EduPage:
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u21/u1594/u2462 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti: Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_dietata.docx


   2. Rodič má nárok na OČR, ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov.