Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD  • POĎAKOVANIE VŠETKÝM ČLENOM ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY ZA PRÁCU V ŠKOLSKOM  ROKU 2017/2018,
   OSOBITNE  PREDSEDNÍČKE   SÁRE MÁRII ČIČOVEJ A OSTATNÝM DEVIATAČKAM !!!


   VYHODNOTENIE SÚŤAŽE V ČISTOTE TRIED:
   1. miesto:     7.B
   2. miesto:     9.A
   3. miesto:     7.D


   BLAHOŽELÁME !!!   4.6.     TÚRA DO JÁNOŠÍKOVÝCH DIER

   30.5.     STAVANIE MÁJA
   6.4.     DEŇ UČITEĽOV     SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIE VYZDOBENÉ DVERE TRIEDY:   TÉMA:  25 ROKOV SR
   21. NOVEMBER - MEDZINÁRODNÝ DEŇ POZDRAVOV smiley


   JESENNÁ CYKLOTÚRA po cyklotrase z Trstenej  PRE ŽIAKOV 9. A  8. ROČNÍKA

   JESENNÁ CYKLOTÚRA "NA ÚŠUST"   pre žiakov aj učiteľov :)
   Štvrtok  12.10. 2017    SÚTAŽ V ČISTOTE TRIED :   september - jún,  hodnotí sa dvakrát do mesiaca, v septembri a v júni len raz.
   11.06.2018 20:51 | viac »

  • Plán práce Žiackej školskej rady na šk. rok 2017/2018

    
   23.09.2017 17:33 | viac »
  • Štatút ŽŠR
   11.09.2017 21:04 | viac »
  • ČLENOVIA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY V ŠK. ROKU 2017/2018

   Predseda:      SÁRA  MÁRIA  ČIČOVÁ   9.A
   Podpredseda:  VERONIKA  MICHLÍKOVÁ  9.B

   Jozef Kubacka
   Alexandra Koklesová
   Edita Polťáková
   Denis Lučivňák
   Ema Urbanová
   Lea Mária Večerková
   Adriána Boškajová
   Dávid Sochuľák
   Michaela Klimčíková
   Laura Straková
   Natália Kovaľová
   Alena Srogoňová
   Milan Šulc
   Gabriela Šimjaková
   Tamara  Brišová


    
   26.11.2017 10:40 | viac »