Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Plán práce Žiackej školskej rady na šk. rok 2018/2019


  Plán práce Žiackej školskej rady na šk. rok 2018/2019

   

  SEPTEMBER:         1.zasadnutie ŠP

                                     voľba predsedu a podpredsedu ŠP

                                     zoznámenie sa s novými členmi

                                     začiatok Súťaže v čistote tried (celoročná súťaž)

   

  OKTÓBER:              2. zasadnutie ŠP

                                  cyklistická túra učitelia – žiaci

                                operné predstavenie pre-7. -9. ročník

                                  mesiac úcty k starším

   

   

  NOVEMBER:                3. zasadnutie ŠP

                                     Deň pozdravov

                                     nadviazanie kontaktov so zahraničnou školou

   

  DECEMBER:          4. zasadnutie ŠP

                                     adventné „prekvapenia“ (neskúšanie, deň bez DÚ.....)

                                     príprava žiackeho plesu

   

  JANUÁR:                 5.zasadnutie ŠP

                                

                                   Žiacky ples

   

  FEBRUÁR:              6. zasadnutie ŠP

                                     Valentínska pošta

                                   

                                    

   

  MAREC:                   7. zasadnutie ŠP

                                     Deň učiteľov

   

  APRÍL:                     8. zasadnutie ŠP

                                     športové súťaže učitelia – žiaci - rodičia

   

  MÁJ:                         9. zasadnutie ŠP

                                     stavanie mája

                                     Svetový deň Červeného kríža

                                

   

  JÚN:                          10. zasadnutie ŠP

                                     vyhodnotenie Súťaže v čistote tried

                                     vyhodnotenie práce ŠP

   

  Mgr.  Ivana Čičová                         od 26.11.2018  PaedDr. Andrea Durčáková

   výchovný poradca                        výchovný poradca