Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

    Prihláška doSKD

    ZASADNUTIE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

    Stretnutie ŽŠR:  PIATOK  14.12. 2018  po 5. vyučovacej hodine v 5.C.