Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné 967
  Adresa školyZákamenné 967
  Telefón+421 x 559 2320
  E-mailskola@zszakamenne.sk
  WWW stránkazszakamenne.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Pavol Demko   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 942

  Počet tried: 38

  Podrobnejšie informácie:
  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried44343433331
  počet žiakov708369857880757272684
  z toho ŠVVP 1610910138966
  z toho v ŠKD          

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017
   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCvMCvSJDEJDRVENVFYZGEGHUVHPVCHEIFVINFKAJ
  MŠ_Om               
  MŠ_Op               
  MŠ_Os               
  MŠ_Um               
  MŠ_Up               
  MŠ_Us               
  Špeciálna trieda 2,5  2  21,51 21  
  I.A         1     
  I.B         1     
  I.C         1     
  I.D         1     
  II.A         1     
  II.B         1     
  II.C         1     
  II.D         1     
  III.B1,22        1  1  
  III.C1,18        1  1  
  III.D1,09        1  1  
  IV.A1,41        1  1  
  IV.B1,35        1  1  
  IV.C1,81        1  1  
  IV.D2,1        1  1  
  V.A1,962,28  2,2   2,241   1 
  V.B2,042,41  1,96   2,261   1 
  V.C1,962,38  2   2,081   1 
  VI.A1,952,53  1,95  2,162,321,11   1 
  VI.B1,912,36  2,05  22,411   1,05 
  VI.C1,742,58  2,26  2,372,531,05   1 
  VI.D2,452,45  2  2,452,951,05   1 
  VII.A2,352,5  2  2,622,381 1,38 1,08 
  VII.B1,962,64  2,04  2,62,761 1,6 1 
  VII.C2,172,61  1,65  2,482,261 1,43 1 
  VIII.A2,352,87  2,48  2,832,39  2,09 1,09 
  VIII.B2,353,09  2,48  2,782,57  2 1,13 
  VIII.C1,792,83  1,88  2,672,08  1,67 1 
  IX.A2,262,482,172,482,7  2,962,3  1,91   
  IX.B2,042,522,462,83  2,792,25  1,63   
  IX.C2,292,542,422,542,46  32,29  1,96   

  TriedaLDČMATNAVNBV2NJNŠPOBNOBVOBSPSPPRVPVCPRDPDAPVO
  MŠ_Om               
  MŠ_Op               
  MŠ_Os               
  MŠ_Um               
  MŠ_Up               
  MŠ_Us               
  Špeciálna trieda 1,67 1  1,75    1,17 2 
  I.A 1,06 1          1
  I.B 1 1          1
  I.C 1,05 1          1
  I.D 1,47 1          1
  II.A 1,35 1          1,2
  II.B 1,58 1          1,26
  II.C 1,73 1          1,14
  II.D 1,3 1          1
  III.B 1,65 1         1,04 
  III.C 1,27 1         1,18 
  III.D 1,27 1         1,14 
  IV.A 1,68 1       1 1,45 
  IV.B 1,55 1,1       1 1,5 
  IV.C 2,29 1,05       1 1,71 
  IV.D 2,24 1,1       1 2,19 
  V.A 2,68 1,08           
  V.B 2,52 1,15           
  V.C 2,58 1,08           
  VI.A 2,37 1,37  1,89        
  VI.B 2,23 1,18  2,14        
  VI.C 1,63 1,16  1,11        
  VI.D 2,85 1,1  1,35        
  VII.A 2,12 1,12  1,08        
  VII.B 2,2 1,28  1,24        
  VII.C 2,04 1,17  1        
  VIII.A 2,43 1,171,73 1,04        
  VIII.B 2,57 1,571,93 1,17        
  VIII.C 2,08 1,041,29 1,04        
  IX.A 2,7 1,132,22 1        
  IX.B 2,63 11,67 1        
  IX.C 2,92 11,73 1        

  TriedaRozvíjanie grafomotorických zručnosti a výtvarná výchovaRKS2RJRYSSLYSJLSVYSprSEESVTŠPDTEHTHDTSVTEV
  MŠ_Om               
  MŠ_Op               
  MŠ_Os               
  MŠ_Um               
  MŠ_Up               
  MŠ_Us               
  Špeciálna trieda     2,33 11    1 
  I.A     1,12 1     1 
  I.B     1,17 1     1 
  I.C     1,05 1     1 
  I.D     1,53 1     1 
  II.A     1,3 1     1 
  II.B     1,32 1     1 
  II.C     1,68 1     1 
  II.D     1,45 1     1 
  III.B     1,39 1      1
  III.C     1,55 1      1
  III.D     1,59 1      1
  IV.A     1,77 1      1
  IV.B     1,7 1      1
  IV.C     2,1 1      1
  IV.D     2,52 1      1
  V.A     2,32 1,04    11 
  V.B     2,74 1    11 
  V.C     2,31 1    11 
  VI.A     2,21 1    11 
  VI.B     2,36 1    11 
  VI.C     2,32 1    11 
  VI.D     2,55 1    11 
  VII.A     2,46 1,04    11 
  VII.B     2,56 1    11 
  VII.C     2,39 1    11 
  VIII.A  1,67  2,74 11    1 
  VIII.B  1,63  2,91 1,091    1 
  VIII.C  1,1  2,46 11    1 
  IX.A  1,64  3,04 11   1,831 
  IX.B  1,89  2,83 1,041   21 
  IX.C  2  3 11   2,131 

  TriedaVEUVLAVUMVYVZEMZmyslová výchova a základdy matematických predstáv
  MŠ_Om      
  MŠ_Op      
  MŠ_Os      
  MŠ_Um      
  MŠ_Up      
  MŠ_Us      
  Špeciálna trieda11 1  
  I.A   1  
  I.B   1  
  I.C   1  
  I.D   1  
  II.A   1  
  II.B   1  
  II.C   1  
  II.D   1  
  III.B 1,13 1  
  III.C 1,05 1  
  III.D 1,14 1  
  IV.A 1,59 1  
  IV.B 1,5 1  
  IV.C 1,76 1  
  IV.D 1,62 1  
  V.A   1  
  V.B   1  
  V.C   1  
  VI.A   1  
  VI.B   1  
  VI.C   1  
  VI.D   1  
  VII.A   1  
  VII.B   1  
  VII.C   1  
  VIII.A  1   
  VIII.B  1,83   
  VIII.C  1   
  IX.A  1,17   
  IX.B  1,25   
  IX.C  1,33   

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  MŠ_Om150037
  MŠ_Op330033
  MŠ_Os210031
  MŠ_Um180048
  MŠ_Up530053
  MŠ_Us290051
  Špeciálna trieda6600
  I.A171701
  I.B181800
  I.C191900
  I.D151500
  II.A212001
  II.B191900
  II.C222200
  II.D202000
  III.B232300
  III.C222200
  III.D222200
  IV.A222200
  IV.B202000
  IV.C212100
  IV.D212100
  V.A252500
  V.B272700
  V.C262600
  VI.A191900
  VI.B222200
  VI.C191900
  VI.D202000
  VII.A262600
  VII.B252500
  VII.C232300
  VIII.A232300
  VIII.B232300
  VIII.C242400
  IX.A232300
  IX.B242400
  IX.C242400

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  MŠ_Om1500,0000,0000,00
  MŠ_Op3300,0000,0000,00
  MŠ_Os2100,0000,0000,00
  MŠ_Um1800,0000,0000,00
  MŠ_Up5300,0000,0000,00
  MŠ_Us2900,0000,0000,00
  Špeciálna trieda630050,0030050,0000,00
  I.A17945,53945,5300,00
  I.B1825514,1725514,1700,00
  I.C1949125,8449125,8400,00
  I.D1555737,1355737,1300,00
  II.A2170635,3070635,3000,00
  II.B1972137,9572137,9500,00
  II.C2299045,0099045,0000,00
  II.D2090145,9690145,9600,00
  III.B2379334,4879334,4800,00
  III.C2283639,0683639,0600,00
  III.D2280636,6480636,6400,00
  IV.A2259927,2359927,2300,00
  IV.B2073836,9073836,9000,00
  IV.C21127560,71127560,7100,00
  IV.D2157127,1957127,1900,00
  V.A25125650,24125650,2400,00
  V.B27130048,15130048,1500,00
  V.C26127649,08127649,0800,00
  VI.A1968436,0068436,0000,00
  VI.B22110450,18110450,1800,00
  VI.C19172991,00172991,0000,00
  VI.D20140270,10140270,1000,00
  VII.A26151258,15151258,1500,00
  VII.B25249399,72249399,7200,00
  VII.C23120552,39120252,2630,13
  VIII.A23182479,30181879,0460,26
  VIII.B23178277,48175776,39251,09
  VIII.C24223293,00223293,0000,00
  IX.A23198586,30197886,0070,30
  IX.B24150462,67150462,6700,00
  IX.C24239599,79239599,7900,00

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku44343433331
  šport.prípava          
  Matematika 5.-9.          
  Cudzie jazyky 1.-9.          
  Cudzie jazyky 3.-9.          
  Cudzie jazyky 5.-9.          
  Výtvarná výchova 1.-9.          
  Hudobná výchova 1.-9.          
  Technická výchova 5.-9.          
  Variant1.,2.,3.          
  Iné ( uveďte )          

  Nepovinné predmety

  PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

  Rozširujúce hodiny

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka   
  Prvého ročníka   
  Bežných tried   
  Špeciálnych tried   
  Pre nadaných   
  Spolu   

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomer
  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška  
  2.kvalifikačná skúška  
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  01 Cykloturistický36 Mgr. Eva Belicajová
  02 Gymnastika31  
  03 Futbal U190  
  04 Divadlo25 Mgr. Zuzana Demková
  05 Ateliér nápadov29 Viktória Dibdiaková
  06 Futbal st. a ml. žiaci11  
  07 Bedminton BK Levy - prípravka8  
  08 Bedminton BK Levy - žiaci20  
  09 Mixáčik35 Mgr. Mária Jašková
  10 Hravo s počítačom16 Mgr. Mária Jašková
  11 Tanečný - Ústredie21 Mgr. Zdena Klačanská
  12 Tanečný - Oravice24 Mgr. Zdena Klačanská
  13 Florbal dievčatá (5.-9.)16 Mgr. Peter Klimčík
  14 Florbal chlapci (5.-9.)73 Mgr. Peter Klimčík
  15 Florbal I. stupeň (ch,d)38 Mgr. Peter Klimčík
  16 Šach + logické hry22 PaedDr. Ján Kocúr
  17 Futbal prípravka19 PaedDr. Ján Kocúr
  18 MAXIMUM19 Mgr. Mária Koklesová
  19 Počítačové popoludnia17 Mgr. Mária Koklesová
  20 Vareška16 Mgr. Mária Koklesová
  21 Z každého rožku trošku KuB0 Mgr. Božena Kuhejdová
  22 Kulturistika a Fitnes41 Mgr. Marek Madleňák
  23 Volejbal44 Mgr. Marek Madleňák
  24 Volejbal 4.-5.roč. dievčatá0 Mgr. Marieta Martausová
  25 Hravo zvládnem aj fyzikálne javy24 Ing. Jana Mrekajová
  26 Mladý poľovník/poľovníčka15 Ing. Tatiana Mrekajová
  27 Historický šerm0 Ing. Tatiana Mrekajová
  28 Futbal TJ Tatran - prípravka/ml. žiaci0  
  29 Finančná gramotnosť 7.-9.roč.0 RNDr. Jozef Murín
  30 Svet okolo nás19 Mgr. Veronika Murínová
  31 Z každého rožku trošku NaV27 Mgr. Viera Naništová
  32 Stolný tenis - PIN PONG0  
  33 Tvorivé rúčky0  
  34 Lektorský20 PaedDr. Janka Polťáková
  35 Vybíjaná23 Anna Sekerášová
  36 Biatlonová streľba15 Mgr. Adriana Smarkoňová
  37 Basketbal 8.-9. roč.43  
  38 Cykloturistický17 Mgr. Oľga Vojtaššáková

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Pavol Demko

  V Zákamennom, 21. júna 2018

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: