Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Náučný chodník

Aktivity

Apríl 2010


Apríl- pre mnohých len ďalší obyčajný mesiac v roku, pre iných mesiac bláznov. Mnohí možno ani netušili, že apríl je tiež mesiac lesov. Dôležitosť lesa netreba určite nikomu z nás pripomínať- okrem zdroja pokoja a ticha, zachytávania nadbytočnej vlahy, lesy (stromy) produkujú pre ľudí nevyhnutný kyslík. 28.4.2010 p. uč. Chmeľová symbolicky usporiadala besedu s lesníkmi Ing. Kondelom a Ing. Dendysom.

Žiakov 4. ročníka lesníci oboznámili so zalesňovaním, ktoré je najvhodnejšie v mesiacoch apríl- máj, pretože pôda obsahuje najviac vlahy. Vysádzanie stromčekov si žiaci vyskúšali aj v praxi. Priestor pri altánku obohatili o nové druhy stromov- jaseň, javor, tis. Žiaci si tiež uvedomili, že je dôležité sa o dreviny naďalej starať a hlavne chrániť ich pred vandalmi, ktorým vytrhávanie malých stromčekov robí značne radosť.

Žiaci vyšších ročníkov sa tiež aktívne zapojili do tejto činnosti. Na trase náučno- poznávacieho chodníka vysadili niekoľko bukov, brestov, javorov a jaseňov.

Cieľom tejto besedy bolo naučiť žiakov vážiť si zeleň a pochopiť jej dôležitosť pre život. Oravský región je známy krásnou bohatou prírodou, ktorú ľudia často berú ako samozrejmosť a nevidia v tom nič výnimočné. Musíme si však uvedomiť, že o túto krásu v dnešnej rýchlej priemyselnej dobe môžeme ľahko prísť, preto je treba prírodu, či už jeden malý stromček alebo jednu malú rastlinku, zo všetkých síl chrániť.

 

Účelový deň

 

Dňa 29.6 učitelia výchov zorganizovali účelové cvičenie pre žiakov 7. ročníka. Toto cvičenie prebiehalo na náučnom chodníku, kde pri altánku boli vytvorené štyri stanovištia.

 

 

 

Súťažilo sa v týchto disciplínach: zdravotnícka príprava, dopravná výchova, prírodovedná výchova a výchova telesnej zdatnosti.

 

 

Každá disciplína obsahovala vedomostný a praktický test, okrem telesnej zdatnosti, v ktorej sa súťažilo: hod granátom, skákanie na švihadle, skok do diaľky a beh na 50 m .

 

Žiaci v každej disciplíne ukázali svoju odvahu, bystrosť, šikovnosť a húževnatosť bojovať.

 

Najviac sa darilo skupine 7.B - Višne ( Ivana Fedorová, Eva Vojtasová, Filip Chromek, Adrián Sitárik). S počtom bodov 54,5 sa umiestnili na prvom mieste.

 

Skupina 7.A triedy- Greenpeace ( Patrik Beňuš, Matej Florek, Simona Paláriková, Nikola Florková). S počtom bodov 52,5 dosiahli druhé miesto.

 

Na treťom  mieste 7.D trieda- Nezábudka ( Jakub Florek, Valika Florková, Anton Laššák, Martina Kyrczová), ktorí získali 52 bodov.

 

Na štvrtom mieste skupina 7.Ctriedy - Equito ( Tomáš Oleš, Lukáš Magdiak, Janeta Michal, Erik Šulc) získala 46 bodov.

 

Títo súťažiaci boli vyhodnotení a samozrejme ocenení diplomom a vecnými cenami.

Účelové cvičenie bolo obohatené o názornú ukážku práce psovodov. V príjemnom počasí sa okrem chrumkavej vône špekačiek vznášal lúkou príjemný krik futbalistov.