Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Staršie roky

2011/2012

  Účelový deň  
 

    Učitelia výchov pripravili pre žiakov siedmeho ročníka účelový deň, ktorý bol zameraný na  niekoľko oblastí. V oblasti  zdravotníckej prípravy si žiaci vyskúšali odborné vedomosti ako aj praktické zručnosti  prvej pomoci pod dohľadom p. uč. Mrekajovej T.
V oblasti prírodovednej  vypracovali pracovný list, v ktorom si overili vedomosti ako dokonale poznajú prírodu. Ďalšou úlohou bolo určiť zviera pomocou stôp. Poslednou úlohou bolo nakresliť prírodu, ktorú vnímajú žiaci s negatívnymi dôsledkami, ale na druhej strane akú prírodu by skutočne chceli mať. V tejto oblasti hodnotili úlohy p. uč. Chmeľová a p. uč. Fafejtová.
V oblasti športovej si vyskúšali telesné zdatnosti v preťahovaní lanom a v preskoku cez dlhé  švihadlo. Odbornú porotu tvorili p. uč. Madleňák a p. uč. Sekerášová.
V daných disciplínach sa najlepšie darilo družstvu Pumy - 1. miesto 7.A, Levy - 2. miesto 7.B a Ryby -  3. miesto 7.C. Každé družstvo získalo diplom a vecné ceny. Všetkým srdečne blahoželáme.
Za prípravu a realizáciu podujatia ďakujeme p. uč. Kampošovej, Čičovej a Mrekajovej J.   

 
     
  Naša školská záhrada  
 

       Na hodinách predmetu Svet práce a technickej výchovy sa žiaci učia pestovať základné druhy zelenín.

       O ich šikovnosti a peknom vzťahu k práci dokazujú výpestky na jednotlivých políčkach každej triedy.

       Že sa nám v "mičurinskej práci" darí, môžete posúdiť sami (foto v albume).

 
     
  Aranžovanie  
 

Žiaci 6. ročníka využili svoje zručnosti v aranžovaní na hodine Svet práce. Svojou šikovnosťou a kreativitou ozdobovali srdiečka z polystyrénu, do ktorého vkladali cit a lásku pre svojich najbližších - mamičky. Milé mamičky, pokuste sa nájsť srdiečko od svojho syna, dcérky (foto v albume).

 
     
  OTVORENÁ HODINA  
  22. 6. 2012

V piatok 22.6. sa uskutočnila v 5.D triede otvorená hodina dejepisu pod názvom O JAZYKU A PÍSME. Hodina bola zameraná na upevňovanie učiva. Piataci predviedli učiteľom a ostatným spolužiakom ukážky zo života starovekých Sumerov, vynálezcov písma, Egypťanov i Feničanov, národa, ktorý vynašiel hláskové písmo. Na záver si moderátorky programu, Helenka Boškajová a Nikolka Michalicová, preskúšali pozornosť divákov aj učiteľov. Tí zvládli skúšky na jednotku!  Pripravila p.uč. Vojtaššáková. Fotky v albume.

 
     
  Hudobná výchova - minikoncerty  
 

Na hodinách hudobnej výchovy v rámci tematického celku Pestrá paleta populárnej hudby siedmaci a deviataci boli rozdelení do skupín a každá skupina si pripravila minikoncert nejakej skupiny, ktorým sa predstavila svojím spolužiakom. Najskôr nás oboznámili akú skupinu si vybrali, zloženie skupiny, interpretov, štýl, žáner hudby a skladbu, ktorú nám zaspievajú. Po každom vystúpení žiaci hodnotili jednotlivé vystúpenia. Takto sa žiaci aktívne zapojili do vyučovacieho procesu a  tak sme si aj spestrili  naše vyučovacie hodiny hudobnej výchovy... (foto - fotoalbum)

smiley

 
     
  Zber papiera v šk. roku 2011/2012  
  10. 6. 2012

V školskom roku 2011/2012 sa do zberu papiera zapojilo 27 tried. Do zberných surovín sa odovzdalo 7 607 kg. Týmto množstvom zberového papiera sa ušetrí 129 stromov a 3500 kWh energie. Medzi piatich najlepších zberateľov patria 2.C, 2.A ,4.B, 5.C, 1.C trieda. Poradie ostatných tried  nájdete v tabuľke.

Zberateľom srdečne ďakujeme za prejavené úsilie a záujem o triedenie papiera. Svojou iniciatívou znižujete množstvo odpadov, šetrite prírodné zdroje a energiu, čím obmedujete znečistenie prostredia. Prajeme Vám pekné prázdniny a nezabúdajte na recykláciu.

Umiestnenie Trieda Množstvo/kg
1.miesto 2.C 1711
2.miesto 2.A 616
3.miesto 4.B 547
4.miesto 5.C 509
5.miesto 1.C 484
6.miesto 1.B 447
7.miesto 2.D 339
8.miesto 6.A 338
9.miesto 3.A 316
10.miesto 3.B 314
11.miesto 2.B 308
12.miesto 4.D 234
13.miesto 6.B 208
14.miesto 4.A 175
15.miesto 3.C 163
16.miesto 7.A 149
17.miesto 1.A 142
18.miesto 9.D 130
19.miesto 1.D 125
20.miesto 4.C 121
21.miesto 3.D 85
22.miesto 8.A 54
23.miesto 9.A 52
24.miesto 5.B 43
25.miesto 5.D 28
26.miesto 7.B 26
27.miesto 9.C 23
28.miesto 8.D 11
29.miesto 8.C 8


 

 
     
  Vypni telku, zapni seba  
 

Od pondelka do nedele sa za pomoci Erka uskutočnila kampaň s názvom Vypni telku, zapni seba. Aktívne sa jej zúčastnili aj žiaci našej základnej školy. Cieľom kampane bolo, aby sa deti neuzatvárali len doma, vo svojom svete, ale aby vyšli na ulicu zabavili sa a spoznali nových kamarátov. Každý deň sa deti zabávali za pomoci animátorov Erka. Naučili sa nové hry, spolu si niečo pekné vyrobili, zaspievali si a zahrali. V kampani bola zahrnutá aj spoločná sobotnajšia opekačka. Vyvrcholenie sa konalo v nedeľu pri spoločnej krížovej ceste na kalvárii.

 
     
  Potulky po Orave  
  8. 6. 2012

Krúžok ekologicko-biologický si urobil pochôdzku z Ústredia Or. Lesná cez Bučinu na Tanečník.Trasa nie je ani časovo ani fyzicky náročná. Pri prechádzaní hrebeňom Bučiny sme mali pekný výhľad na Rozsutec a Oravskú Maguru. Túra Tanečník nám trvala 1,5 hod. Prechádzali sme poľnou cestou a náučným chodníkom k železničke. Na mokrej lúke sme mali možnosť vidieťjarné byliny, z ktorých nechýbali vstávače májové z čelade orchideaceae, ktoré sú zákonom chránené. V tento deň jazdil aj rozprávkový vláčik, na ktorom sa odohrávalo predstavenie pre najmenších. Jazda na vláčiku bola príjemná, vôkol krásna príroda a vôňa tráv a bylín dodávala tomu zázračné čaro oravského kraja. Z vyhliadkovej veže sme opäť obdivovali nádheru Rozsutca, Magury a v pozadí sme pozorovali vypínajúce sa Roháče. Po príjemnej túre nám dobre padla výborná pizza. Aj na budúci rok chceme pokračovať v poznávaní pekných a hodnotných častí kútov našej Oravy.

 

 
     
  Deviataci na exkurzii v Osvienčime  
 

V dňoch 5. a 7. júna sa väčšina deviatakov zúčastnila na exkurzii do koncentračného tábora Auschwitz v poľskom Osvienčime. Oboznámili sa s miestom tragédie európskych židov a ďalších väzňov v tábore Auschwitz a Birkenau. Spoločne so sprievodcom sme si prezreli expozície zachytávajúce život v tábore a životné podmienky väzňov. Najviac na nás zapôsobili miestnosti s ľudskými vlasmi a osobnými vecami malých detí - kufre, topánočky, košieľky... Počas oboch dní sa žiaci správali disciplinovane, s úctou a pietou, ktorú si vyžaduje toto miesto. Obe poľské sprievodkyne vysoko hodnotili ich správanie a ďakovali pedagógom a rodičom. Aj my - učitelia sme boli na nich pyšní. Deviataci - ďakujeme.

 
     
  Prvosienky v Šali  
 

V dňoch 30.5. - 2.6. sa  v Šali konal už 41.ročník prehliadky detskej dramatickej tvorivosti - Zlatá priadka 2012. Naše Prvosienky na prehliadke reprezentovali Žilinský kraj a opäť úspešne. S inscenáciou Čas sme získali opäť prvé miesto a obhájili tak vlaňajšie prvenstvo. Porota ocenila najmä pohybovú kultúru dievčat, detailné prepracovanie pohybov a režijné vedenie. Prvosienky vyhrali aj tradičnú súťaž dňa - Hľadáme rozprávku a pochutili si na cene - torte. Bola dobrá, ale kúsok nechali aj vedúcim.(Vďaka:)) Deň vystúpenia zavŕšili oslavným tancom na večernej diskotéke. Ďakujeme dievčatám za vzornú reprezentáciu školy a vedúcim súboru p. uč. Demkovej a p. uč. Demkovi za prípravu.    

 
     
  DILONGOVA TRSTENÁ  
  1. 6. 2012

Dňa 1.júna, keď majú deti svoj veľký sviatok, sa naše dve dievčatá rozhodli, že ho oslávia v duchu im blízkom - prednesom. Zúčastnili sa celoštátnej súťaže v umeleckom prednese  spirituálnej poézie a prózy, ktorá nesie názov DILONGOVA TRSTENÁ. Dievčatá porotu veľmi potešili a očarili, za čo ich odmenili krásnymi 1.miestami! Blahoželáme SIMONKE KOVAĽOVEJ, za 1.miesto v 1. kategórii-próza a LAURE SMOLÁROVEJ, za 1.miesto v 2.kategórii- próza. Pripravovali p.uč. Vojtaššáková a Demková. Ďakujeme.

 
     
  DEŇ DETÍ  
 

Dnes naša škola oslávila Deň detí. V peknom slnečnom počasí si mohli žiaci

  • vyskúšať svoje schopnosti v súťažiach, ktoré pripravili deviataci,
  • svoju výdrž si dievčatá a niektorí chlapci otestovali pri cvičení Zumby a Aerobiku,
  • tým menším učarila jazda na dvoch nádherných koníkoch,
  • schladiť v horúčave nás prišli hasiči, ktorí nám ukázali svoju prácu,
  • svoju mušku si mladší, starší, chlapci aj dievčatá overili v školskej penalte,
  • zručnosť predviedli v tvorivej dieľni pri práci s papierom,

a to všetko zajedli párkami, chlebíkom, jabĺčkom, keksom, cukríkami.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii a perfektnej atmosfére.

Tešíme sa opäť o rok.

 
     
  ÚSPECH AJ VO ZVOLENE  
 

28. mája 2012 sa naša žiačka SIMONKA KOVAĽOVÁ zo 6.A zúčastnila celoslovenskej súťaže v rétorike- ŠTÚROV ZVOLEN, ktorá sa konala v rytierskej sále  Zvolenského zámku. Možno aj tieto čarovné priestory a tajomný duch zámku :) spôsobili, že Simonke sa darilo a  získala krásne 2.miesto. Na záver si mohli všetci zúčastnení obzrieť zámok v celej svojej kráse. Srdečne blahoželáme a za prípravu ďakujeme p.uč. Vojtaššákovej.

 
     
  Ďalšie úspechy gymnastiek  
 

Gymnastky pod vedením p. Belicajovej na Gymnosúťaži 2012 v Spišskej Novej Vsi 21.apríla 2012 opäť nesklamali.

Družstvo 9-11 ročných v zložení Patrícia Brisudová, Lucia Serdeľová, Natália Polťáková, Kamila Rypáková, Klaudia Belicajová a Frederika Kuchťáková  sa umiestnilo na 1.miesteKlaudia Belicajová vybojovala ďalšie zlato v súťaži jednotlivcov.

Družstvo 6-8 ročných v zložení Klaudia Polťáková, Ema Miterková, Nataša Florková, Karolína Plaskúrová a Anna Durčáková vybojovalo striebroAnne Durčákovej patrilo v súťaži jednotlivcov 1.miesto.

Sokolský pohár "C" v Bratislave  sa uskutočnil  28.4.2012.

V kat. starších žiačok sa Klaudia Belicajová umiestnila na peknom 3.mieste.

Zatiaľ posledná súťaž bol Slovenský pohár „C“ v Handlovej 20.5.2012, kde sa Klaudia Belicajová umiestnila na 5.mieste.

Kaudia Belicajová, Frederika Kuchťaková a Valéria Kľusková ( iba7 ročná)  splnili výkonnosť a postupujú na MSR, ktoré sa budú konať v decembri v Trenčíne.       /fotogaléria/

    

 
     
  Športové úspechy  
 

Dňa 22.5.2012 naši športovým duchom založení žiaci i žiačky urputne bojovali v atletických disciplínach a na tartanovom povrchu v ZŠ Rabča sa dvom z nich podarilo pekné umiestnenie: Andrej F. Buľák 9.C hodom kriketkou (64,5m) získal 3.miesto a Roman Buckulčík pri behu na 1000m (3:09) takisto 3.miesto.
Gratulujeme..Športu zdar!! Za prípravu ďakujeme p.uč. Madleňákovi.

 
     
  VÝTVARNÁ TROŠKU INAK...  
 

Na hodine výtvarnej výchovy sa fantázii medze nekladú. Inak tomu nebolo ani teraz, keď žiaci dostali do rúk obľúbené časopisy a listovali v nich 10minút. Potom si vybrali najzaujímavejší obrázok, presne ho obstrihli a obkreslili na výkres. Zvýraznili len vonkajší obrys. Potom obrys dotvárali podľa vlastnej fantázie. To však nebolo všetko. K svojmu obrázku potom vymýšľali príbehy, básničky, ktoré na konci hodiny prečítali, či poniektorí odvážlivci aj zaspievali. Skĺbila sa tak hodina výtvarnej, literárnej i hudobnej. Najzaujímavejšie básničky uverejníme v júnovom čísle šk. časopisu, ale výber najlepších výtvarných prác si môžte pozrieť už teraz v našej galérii. Pripravovali p.uč. Fafejtová a Čičová.

 
     
  večerné kúpanie  
 

Starší žiaci z krúžku Mix sa zúčastnili v piatok 18.5. 2012 večerného kúpania v Dolnom Kubíne . Okrem kúpania zažili večerné cestovanie autobusom, kde ukázali , že zvládajú pravidla slušného správania na verejnosti. Šťastlivo sme sa bez úrazov vrátili pred polnocou domov. A tešíme sa kedy si to zopakujeme znova.

    

 
     
  Sadenie triedneho stromčeka  
 

Okrem zberu papiera a odpadku na vychádzkach chceme pomôcť prírode aj inač. Trieda 2.C sa rozhodla zasadiť si triedny stromček o ktorý sa bude starať celá trieda . Dňa 15.5.2012 spolu s naším dobrým kamátom ujom lesníkom Ing.Radoslavom Ľorkom sme sa vybrali do lesa a zasadili si stromček. Deti cestou do školy a zo školy si ho pravidelne kontrolujú a polievajú.  Tešíme sa , že  bude spolu s nami rásť ako aj my.                   

         

Archimediáda  

Dňa 16.5.2012 sa uskutočnilo obvodné kolo FO-Archimediáda v Námestove.

Naši žiaci: Antušák A., Kocúr T.,Šustek M., /7.C/ Kušnierik M. /7.A/ boli úspešní riešitelia.

Gratulujeme a povzbudzujeme do budúcna. Pripravila p.uč. Mrekajová J.

 
     
  BIO olympiáda  
 

Dňa 17.5.2012 sa konalo v Žiline krajské kolo olympiády BIO - E. Našu školu v odbore zoológia reprezentovala žiačka 6.B. triedy Zuzana Dendysová, ktorá obsadila pekné 2. miesto. Gratuľujeme. Pripravovala p.uč. T. Mrekajová

 
     
  DEŇ MATIEK  
 

Dňa 13. mája pripravili naše deti v kultúrnom dome program pre všetky mamičky. Predviedli sa im v divadelnej inscenácii ČAS, pod vedením p.uč. Demkových, pásmom piesní zo speváckeho krúžku p.uč. Čičovej, pásmom básní pod vedením p. uč. Gruchalovej a Vojtaššákovej, folklóristi sa predviedli pod vedením p. Chudobu a napokon všetkým mamičkám odovzdali malé hlinené srdiečka, ktoré vyrobili pod vedením p.uč. Fafejtovej. Ďakujeme deťom za program, učiteľom za prípravu a mamičkám za účasť... wink

 
     
  ZLATÝ SLÁVIK  
 

Naše dve žiačky reprezentovali školu v okresnom kole ZLATÉHO SLÁVIKA v Rabči. Boli to Zuzka Vlčáková zo 4.C a Evka Rypáková z 9.B. Ďakujeme za reprezentáciu. Pripravovala p.uč. Čičová.

 

 
     
  misijná púť detí  
 

Dňa 12.5. sa v Levoči konala púť detí, na ktorej nechýbali ani naši žiaci. Spoločne sa na ňu vydalo 38 detí z našej školy.

Počas celej púte zdolávali rôzne úlohy a cestu si spestrili kreslením kriedou, ktoré sponzorovala škola, za čo jej srdečne ďakujeme.

Zlatým klincom programu bol rozhovor s biskupom z Kene, v ktorom si žiaci overili svoje schopnosti z hodín angličtiny.

Cestou sme stihli navštíviť katedrálu sv. Martina a ako Zákamenčania sme dostali zvláštne privilégium:

navštívili sme súkromné priestory biskupa Jána Vojtaššáka, salónik Márie Terézie a Jozefa 2..

Tento výlet sme si užili a tešíme sa na ďalší rok.

 
     
  DÚHA  
 

4.5.2012 sa v Starej Ľubovni konalo vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže DÚHA. Mimoriadna cena - CENA PREDSEDU SAMOSPRÁVNEHO KRAJA bola udelená našej žiačke- LAURE SMOLÁROVEJ z 9.B za báseň ANJEL S JEDNÝM KRÍDLOM. Srdečne jej blahoželáme. Pripravovala p.uč. Demková.

 
     
  Stromy poznania  
  2. 5. 2012

                                                        Hovorí sa: "Kto sadí stromy, má druhých radšej než seba ..."

     Už šiesty rok sa pracovníci lesov zúčastňujú projektu "STROMY POZNANIA". Zmyslom tohto projektu je pripomenúť žiakom význam lesa a prehlbovať v deťoch vzťah k životnému prostrediu. Súčasťou tohto projektu je aj výsadba drevín a dopĺňanie miniarboreta pri našej škole.

     Našich žiakov navštívil pracovník štátnych lesov - pán Kondela. Veľmi zaujímavou aj zábavnou formou dopĺňal vedomosti žiakov týkajúce sa významu lesov pre náš život. Potom nasledovala praktická časť. Spolu so žiakmi vysadil pri starej školskej budove 3 stromy: jarabinu vtáčiu, agát biely a čerešňu vtáčiu. Upozornil, že tieto stromy porastú aj pre ďalšie generácie. Deti ho pozorne počúvali a určite im v pamäti bude rezonovať, že stromom vďačíme za pitnú vodu, kyslík, čistý vzduch a úrodnú pôdu.

     Peknou myšlienkou tohto podujatia bolo, že sa žiaci dozvedeli nielen nové vedomosti, ale uvedomili si, že lesom sa treba svojim správaním aj poďakovať.

 

 
     
  Odpad náš každodenný  
 

22. apríla si pripomíname celosvetový Deň Zeme. Je to sviatok ochrancov prírody, ktorý umožňuje jednotlivcom, organizáciám, školám prispieť k zvýšenej tvorbe a ochrane životného prostredia.

Aj my deviataci sme sa v tento deň intenzívne a s väčšou zodpovednosťou venovali nášmu prostrediu, konkrétne úpravám vodných tokov od divokých skládok.
Lesný a vodný ekosystém je veľmi dôležitý z hľadiska biologického a krajinného, ktorý umožňuje rozsiahlu biodiverzitu rastlinného a živočíšneho spoločenstva.

Žiaľ, každým rokom je ohrozený skládkami nezodpovedných ľudí, ktorí si na jednej strane skrášľujú okolie svojich rodinných domov, ale odpad nedokážu recyklovať do jednotlivých zberných nádob, ktoré sa nachádzajú vo všetkých častiach našej obce. Je nám ľúto, že nezodpovedným prístupom dochádza ku kontaminácii jedovatými látkami, ktoré ničia život daných ekosystémov, šíria sa choroby a ohrozujú ekologickú rovnováhu.
Je najvyšší čas sa zamyslieť nad ľahostajným prístupom k prírode a záleží len na nás, ako prijmeme morálnu etiku, etiku trvaloudržateľného života a ich zásad, ktoré je potrebné uviesť do praxe. Nech príroda a všetko okolo nás nám dovolí užívať dlhý, zdravý a plnohodnotný život.

My deviataci...

 
     
  VAJANSKÉHO MARTIN  
  2. 5. 2012

Aj na krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa konalo v Martine pod názvom Vajanského Martin, sa našim dievčatám darilo a odniesli si  pekné 2. miesta! Blahoželáme Laure Smolárovej-9.B, Kristíne Klačanskej-8.C, Alžbete Florkovej-7.C. Pripravovala p. uč. Demková.

 
     
  ŠTÚROV ZVOLEN  
  30. 4. 2012

V pondelok 30.4.2012 sa naše dve dievčatá LAURA SMOLÁROVÁ- 9.B a SIMONKA KOVAĽOVÁ - 6.A zúčastnili okresnej súťaže v rétorike ŠTÚROV ZVOLEN, kde našu školu úspešne reprezentovali. Simonke sa dokonca podaril bravúrny výkon, obsadila 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola! BLAHOŽELÁME. Za prípravu ďakujeme p.uč. Vojtaššákovej a Demkovej.

 
     
  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  
  25. 4. 2012

Asi takto nejako by sa čudoval náš velikán, keby sa zúčastnil 59. ročníka recitačnej súťaže, ktorá nesie jeho meno. A istotne by zatúžil navštíviť Zákamenné, ktoré zase excelovalo. Na okresnej súťaži HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA totiž naše recitátorky na druhom stupni vyzbierali všetky PRVÉ MIESTA! Tu sú ich mená: LAURA SMOLÁROVÁ- 9.B, KRISTÍNA KLAČANSKÁ- 8.C, EVA GLEJTKOVÁ- 6.B, SIMONA KOVAĽOVÁ- 6.A. Dievčatá nás teraz budú reprezentovať aj na kraji. DRŽÍME PALCE! Ani najmladšia  recitátorka  NATÁLIA LAŠŠÁKOVÁ  zo 4. C neobišla naprázdno a obsadila pekné 3.miesto. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov! Za prípravu ďakujeme p.uč. Demkovej, Vojtaššákovej, Kaukičovej.

 
     
  Pipi Dhá Pančucha  
 

V stredu 18. apríla 2012 sa celý prvý stupeň spolu so škôlkarmi a piatakmi zúčastnil divadelného predstavenia v kultúrnom dome. Jeho hlavnou hrdinkou bolo deväťročné dievčatko s vlasmi ryšavými ako líška, spletenými do vrkočov, obrovskou silou, hlavou plnou výborných nápadov a srdcom tak veľkým a dobrým, že by sa doňho vošiel celý svet. Mala veeeľmi dlhé meno:  Pipilota Viktuália Roleta Zlatka Pančušisková Efraimová. Ale každý jej hovoril krátko: Pipi Dlhá Pančucha.

Toto predstavenie bolo vlastne spomienkami už dospelého Tomiho. Videli a spolu s nimi sme zažili jej veľké i malé dobrodružstvá – naháňačku s policajtom, príhodu so zlodejom i učenie sa násobilky a písmen v škole.

A nakoniec sa pridávame k Tomimu: „ Nezabudneme na Teba Pipi!“

 
     
  Pochôdzka náučným chodníkom  
 

     V piatok členovia Ekokrúžku prešli náučným chodníkom s cieľom prikŕmiť srnky, pozrieť, v akom stave sa nachádzajú náučné tabule, pozorovať život v prírode v jarnom období. Boli sme milo prekvapení, že úseky od lesného až po vodný ekosystém boli v poriadku, okrem náučnej tabule, ktorú je potrebné opraviť. Úpravy, ktoré sme robili na jeseň, napr. vyčistenie studničky od nánosu hliny a lístia, fungovala v plnej kráse. O to viac nás tešilo, že v blízkosti sme pozorovali vajíčka skokanov v rôsolovitej hmote. O niekoľko metrov v blízkosti lesíka sme mali možnosť vidieť vretenicu s prekrásnou kresbou na chrbte. Pri vodnom ekosystéme sme pozorovali veternice hájne, záružlie močiarne, deväťsily hybridné... Bola to príjemná a zážitková pochôdzka. Presvedčte sa sami.

 
     
   
 

19.4.2012 prebehlo v Námestove okresné kolo BIO kat.E poznaj a chráň. Zuzana Dendysová, žiačka 6.B triedy získala 1. miesto v odbore Zoológia,postúpila do krajského kola v Žiline.Gratulujeme. Pripravovala p.uč. Mrekajová T.

 
     
  Tajomstvo vzácneho kostolíka  
 

      Žiačka VII.A triedy Vanesa Florková patrí medzi troch šťastných výhercov, ktorí boli vylosovaní zo 104 odpovedí vedomostnej súťaže „Tajomstvo vzácneho  kostolíka“. Túto súťaž organizovala  ZŠ s MŠ Vitanová. (se)

 
     
  Testovanie T - 9 - celoslovenské výsledky  
 

Konečne, konečne, konečne!!!!! Dlhoočakávané výsledky celoslovenského testovania deviatakov známe ako MONITOR dorazili na našu školu. A boli potešujúce.smileysmileycheeky Matematika: celoslovenský priemer - 57,54 %

                              priemer našej školy -       63,21 %

                              percentil našej školy -     73,02

Slovenský jazyk a literatúra : celoslovenský priemer - 54,47 %

                                                   priemer našej školy -      64,13 %

                                                   percentil našej školy -     89,42

Percenti - zjednodušene povedané - vyjadruje, koľko % škôl v rámci celého Slovenska  napísalo horšie ako my.  Čím je percentil vyšší, tým je škola úspešnejšia.

Ďakujeme deviatakom za zodpovedný prístup k Testovaniu a za poctivú prípravu. Dokázali, že viacročná drina na hodinách nevyšla navnivoč a môžu byť na seba hrdí. My na nich smeyes.

 Poďakovanie patrí - samozrejme aj vyučujúcim, ktoré ich pripravovali - p. uč. Holubovej J. a p. uč,. Demkovej Z. Gratulujeme k výbornému výsledku. 

cool

 
     
  RECITAČNÝ SEMINÁR  
 

V stredu 18.4. sa konal v priestoroch  našej školy krátky seminár na tému PRINCÍPY RECITÁCIE. Konal sa na podnet učiteliek  slovenského jazyka a viedla ho ich kolegyňa, skúsená odborníčka v tejto oblasti, Mgr. Zuzana Demková. O seminár bol záujem, o čom svedčili aj do posledného miesta zaplnené školské lavice v triede. Kolegyne z 1. a 2. stupňa si vymenili svoje postrehy, názory a vypočuli si ukážky recitácií v podaní žiačok Laury Smolárovej a Evy Glejtkovej. Pani učiteľky tak nazbierali nové skúsenosti do  krásnej, ale aj veľmi náročnej prípravy našich terajších, ale aj budúcich recitátorov. Ďakujeme p.uč. Demkovej za prípravu.  

 
     
  POLICAJNÁ HODINKA  
 

V uplynulých dňoch sa žiaci 8. a 9 ročníka stretli s príslušníkom Policajného zboru Zákamenné, p. Igorom Veselovským, s ktorým besedovali v rámci občianskej náuky a protidrogovej výchovy. Dostali cenné informácie o priestupkoch, trestných činoch, alkohole, drogách a bezpečnosti na cestách. Nadpor. Veselovskému ĎAKUJEME! Pripravili p.uč. Čičová a Chmeľová.

 
     
  MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA  
 

 

Dňa 11.apríla 2012 si matematické talenty školy opäť zmerali sily s ostatnými žiakmi okresu Námestovo. V Lokci a v Námestove prebehlo okresné kolo Matematickej olympiády. Naši žiaci sa v konkurencii nestratili. Najmä šiestaci bojovali z plných síl a získali aj medailové umiestnenia.

Kategória Z6

1.miesto Zuzana Dendysová

2.miesto Matej Martaus

5.miesto Jakub Rončák

12.miesto Emília Michlíková

14.miesto Ján Hurák

 

Kategória Z7

6.miesto Michal Janeta

10.miesto Natália Vojtaššáková

16.miesto Boris Durčák

18.miesto Andrea Kostolňáková

20.miesto Adam Antušák

 

Kategória Z8

3.-4.miesto Barbora Florková a Natália Gonšorová

 

Za prípravu na súťaž ďakujeme pani učiteľkám Revajovej, Madleňákovej a Štítovej.

Všetkým žiakom gratulujeme a želáme v budúcnosti ďalšie úspechy!

 
     
  Chemická olympiáda  
 

 

22. marca 2012 sa v Námestove uskutočnil 48. ročník Chemickej olympiády (Obvodové kolo).

Zúčastnili sa aj žiaci našej školy. Všetci boli úspešní riešitelia:

Erika Janckulíková  IX.C (6. miesto),

Pavol Grofčík  IX.D (8. miesto),

Ivana Fedorová  IX.B (12. miesto).

Všetci traja dosiahli viac ako 75 % z teoretickej a praktickej časti. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

Za prípravu ďakujeme p. uč. Klimčíkovi.

 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Pytagoriáda 3. a 4. ročník
 
 

Obvodového kola pytagoriády sa zúčastnili aj žiaci 1. stupňa.

Kategória P3:

Sivčáková Lucia - 4.miesto

Vojatššáková Ivana - 5.-6. miesto (pripravovala p. uč. Martausová)

Kategória P4:

Vlčáková Zuzana - 5.-6. miesto

Kocúr Matúš - 7.-15. miesto

Oleš Martin - 25.-33. miesto (pripravovali p. uč. Kuhejdová a Gruchalová)

        

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Pytagoriáda
 
 

30. marca sa žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola Pytagoriády, kde získali veľmi pekné umiestnenia:

Kategória P5:

1. miesto: Samuel Straka

6. miesto: Andrea Grofčíková

19.-27. miesto: Michal Lučivňák

Kategória P6:

2. miesto:  Zuzana Dendysová

6.-8. miesto: Ján Hurák a Matej Martaus

Kategória P7:

5.-9. miesto: Antušák Adam

10.-19. miesto: Natália Vojtaššáková a Boris Durčák

Kategória P8:

5.-7. miesto: Gonšorová Natália

17. miesto: Prokopová Iveta

Všetkým reprezentantom školy blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

Zároveň ďakujeme p. uč. Dendysovej, p. uč. Revajovej, p. uč. Madleňákovej a p. uč. Štítovej za prípravu.

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy
 
 

Zriaďovateľ:  Obec   Zákamenné

v y h l a s u j e   podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy s materskou školou J. Vojtaššáka v Zákamennom

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
-    odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky   pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
-    najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
-    absolvovanie prvej atestácie (Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)      
Iné kritériá a požiadavky:
-    znalosť príslušnej legislatívy,
-    komunikatívnosť,
-    riadiace a organizačné schopnosti,
-    osobné a morálne predpoklady,
-    spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
-    práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
-    prihláška do výberového konania,
-    profesijný životopis,
-    overené kópie dokladov o vzdelaní,
-    doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
-    potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
-    písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,
-    súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 

Prihlášky zasielajte v termíne do   25.04.2012
na adresu:  Obecný úrad,    029 56 Zákamenné
Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ“.
                               „ Neotvárať „


Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

V Zákamennom dňa 02.04.2012

Ing. Vrábeľ Milan (starosta obce)
 

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
FO
 
 

53. ročník Okresného  kola Fyzikálnej olympiády, ktegória E,F / 9. 8. ročník ZŠ a osem roč. gym. / sa uskutočnil 15. 3. 2012 v Námestove. 

Zúčastnili sa aj žiaci našej školy:

Peňáková Júlia    8. C,      Florková Michaela   8. C,     Janckulíková Erika   9. C,      Straka Dušan     8. D

Straka D. obsadil pekné 2. miesto-gratulujeme a tešíme sa na ďašie stretnutia s rovesníkmi s iných škôl.                                Mr

 

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Zber papiera
 
 

 

  Za mesiace november, december 2011 a január 2012 žiaci sa aktívne zapájali do zberu. Za spomínané mesiace sa nazbieralo 2365 kg papiera.Medzi najaktívnejšie triedy patria opäť :

1. miesto 2.C - 445 kg

2. miesto 1.B - 286 kg

3.miesto 1.C - 214 kg

Za zber papiera budú peniaze prevzaté triednymi učiteľmi. V mesiaci apríl si pripomíname mesiac lesov, preto by sme sa mali viac angažovať do zberu, a tým aj viac chrániť naše zelené bohatstvo.

 

 

 

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Gymnastky opäť zabojovali
 
 

Zverenkyne p. Belicajovej na krajskom kole v gymnastickom štvorboji 30.3.2012 v Ružomberku opäť dokázali svoju šikovnosť. V silnej konkurencii sa nestratili. Súťažili v dvoch kategóriách. V oboch získali krásne 2. miesto.

Kategória  "A"  žiačky  - Valéria Kľusková, Karolína Plaskúrová, Klaudia Polťáková, Anna Durčáková a Nataša Florková

Kategória  "B"  žiačky - Kamila Rypáková, Natália Polťáková, Lucia Serdeľová, Klaudia belicajová a Frederika Kuchťáková

Dievčatám chýbali necelé 2 body na celoslovenský postup.

Našim gymnastkám a ich trénerke p. Belicajovej srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Fotografie zo súťaže si pozrite vo fotoalbume.      (se)

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Súťaž - Veľkonočná výzdoba
 
 

Na našej škole prebehla súťaž medzi triedami o NAJKRAJŠIU VEĽKONOČNÚ VÝZDOBU.

Musíme skonštatovať, že na našej škole je veľa šikovných a originálnych detí, pričom nezáleží či sú to maličkí prváčikovia alebo "starí" deviataci. Všetky práce - výzdoby boli naozaj pestré, krásne a originálne a preto bol veľký problém vybrať tú NAJ, NAJ, NAJ...Aj výsledky bodovania boli veľmi tesné, rozhodovali maličkosti (bodíky). No víťaz musí byť:

1. ročník - 1.C trieda

2. ročník - 2.A trieda

3. ročník - 3.C trieda

4. ročník - 4.C trieda

5. ročník - 5.B trieda

6. ročník - 6.B trieda

7. ročník - 7.B trieda

8. ročník - 8.A trieda

9. ročník - 9.A trieda

Nie je však dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa a preto chceme POĎAKOVAŤ všetkým triedam, ktoré sa do súťaže zapojili.

     Viac fotiek vo fotoalbume.

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Veľká noc
 
 

Hoci počasie ešte jar nepredpovedá, všetci sa už na slnečné dni tešíme. Žiaci pripravili prekrásnu veľkonočnú výzdobu.

Na okne sa objavili veľkonočné vystrihovačky a na nástenke na spodnej chodbe jarný motív, pestrofarebné vystrihovačky, pozdravy - klasické, ale i netradičné v tvare kociek, ktoré si navzájom hádžu a prajú k Veľkej noci všetko najlepšie, takýto pozdrav obíde aj 50 priateľov.

K veľkonočnej atmosfére prispela aj súťaž tried o najkrajšiu veľkonočnú výzdobu na laviciach. Celá táto pestrofarebná výzdoba umocnila jarnú atmosféru a najmä radosť z očakávaného voľna.

    

Mgr. Fafejtová Elena

 

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Európa v škole
 
 

Naša žiačka Terezka Dibdiaková sa zúčastnili súťaže "Európa v škole" výtvarná časť - kde získala nádherné 1. miesto.

Blahoželáme.

 

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Hodina pre Zem
 
  31. 3. 2012

Deti, mládež aj staršia generácia sa zapojila do celosvetového podujatia Hodina pre Zem.

V sobotu od 20:30 do 21:30 hodine sa zhasli svetlá v niektorých rodinných domoch a vo farskom kostole. Cieľom spoločnej akcie bolo odpútať deti, mládež od televízie, počítača a zúčastniť sa na krížovej ceste, ktorá sa konala  vo farskom kostole v Zákamennom. Sprevádzali ju deti s učiteľmi. V čase modlitby každý rozjímal nad tajomstvami Veľkonočných sviatkov. Bez elektrickej energie, so sviečkami v rukách dodávalo ľuďom emotívnejšie prežívať krížovú cestu. 

Veríme, že nabudúci rok nás pribudne viac, že každý uprednostní rozjímanie a modlitbu pred trávením času pri televízore, počítači. Zhasnutím svetiel sa pridáme k miliónom ľudí, ktorí sa tiež zúčastňujú tejto akcie, a tým zodpovedne prispejeme k záchrane Zeme. Hoci zhasneme svetlá v domácnostiach, zažiari svetlo v našich srdciach. 

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
SLÁVIK si zanôtil V ŠKOLSKOM KOLE
 
  28. 3. 2012

V stredu sa po našej škole šíril spev slávika...vlastne slávikov. Veru, bolo ich okolo 30 a vybrať spev toho najlahodnejšieho v našej škole bolo ťažké. Pokúsila sa o to porota v tomto zložení: p.uč. Čičová, Kampošová, Fendeková, Štítová, Huráková, Jurigová a Florková D.  A ako rozhodli? Tu sú víťazi:                                                                                                                                                             1. KATEGÓRIA - 1.m.- KLAUDIA POLŤÁKOVÁ - 2.D; 2.m.- NATÁLIA  FLORKOVÁ - 1.C;3.m.- TOMÁŠ KOVALÍK - 1.A                 2.KATEGÓRIA -  1. m.- ZUZANA VLČÁKOVÁ- 4.C; 2.m.- SOŇA ČIČOVÁ - 6.C; 3.m.- NATÁLIA LAŠŠÁKOVÁ - 4.C                        3.KATEGÓRIA - 1. m.- EVA RYPÁKOVÁ- 9.B; 2.m.- IVANA FEDOROVÁ - 9.B;3. m.- NATÁLIA GONŠOROVÁ - 8.D                CENA POROTY- ANDREJ DIBDIAK- 7.C . Víťazom blahoželáme a držíme palce v ďalšej reprezentácii.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                        

                       

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
MEDVEDE V NAŠEJ ŠKOLE!!!
 
  29. 3. 2012

Potvrdené! Po našej škole sa potuluje už 5 medveďov! Posledný, piaty, pribudol vo štvrtok zase vďaka našim PRVOSIENKAM. V Žiline sa totiž konalo krajské kolo DETSKEJ DRAMATICKEJ TVORIVOSTI- DIVADELNÝ MEDVEĎ a naše Prvosienky už piatykrát vyhrali. Boj o každého medveďa bol ťažký. No najťažší bol  tohto roku. Prvosienky zažili drámu ešte pred predstavením. Vedúca súboru im rozbila najdôležitejšiu rekvizitu 5 minút pred predstavením a potom im ju, pozliepanú a pokazenú, strčila do rúk so slovami:  "Improvizujte!!! " A Prvosienky improvizovali....až zaimprovizovali na 1. miesto... yes Boli skvelé! Naozaj si 1.miesto vybojovali tvrdou divadelnou drinou, v silnej konkurencii 10 súborov. BLAHOŽELÁME!!! Teraz ich však čaká ŠAĽA , my všetci dúfame, že si všetku smolu už vyčerpali a že vedúca p.uč. Demková sa bude všetkým rekvizitám oblúkom vyhýbať... wink

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Prvý jarný deň s Morenou
 
 

 

Odchod zimy a príchod jari je úzko spätý s tradíciou pálenia Moreny. Aj žiaci MŠ s p.uč. Zmorayovou a p.uč.Bendíkovou a žiaci 2.C sa rozhodli v tento pekný slnečný dník zachovať si túto tradíciu a boli sa rozlúčiť s Pani Zimou a privítať Pani Jar . Spoločne zhotovenú Morenu pani učiteľka podpálila a deti ju s radosťou zhodili z mosta do pokojnej rieky. Pri odplavovaní jej všetci pekne zamávali.  

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Rozprávková noc
 
 

                  Všimli ste si to? V piatok 23. marca bola naša škola vysvietená aj v noci! Ale nebojte sa, nestraší v nej. To tam naši žiaci trávili noc. ROZPRÁVKOVÚ. A čo sa dialo? Žiaci sa večer vrátili do školy, ale tentokrát si priniesli spacáky a karimatky miesto kníh. Najprv sa všetci "ubytovali" vo svojich triedach. Nasledoval večerníček v kultúrnom dome, na ktorý sa deti tešili, pretože účinkovali samé hviezdy a lístky boli dávno vopred vypredané. Po večerníčku sa nešlo hneď do postele, ale rovno do kvízu. Deti ukázali čo všetko vedia o rozprávkach. Zabojovali o skvelé ceny, z ktorých sa radovali všetci. Po súťaži nasledoval voľný program, kde si deti vyberali z rôznych aktivít: hrali spoločenské hry, pozerali alebo čítali rozprávky, tancovali, spievali, niektorí boli na nočnej prechádzke po okolí školy. Len spánok akosi neprichádzal. Ráno však prišlo skoro. Po uprataní si nocľahov sme sa unavení, ale s úsmevom na tvári vrátili do svojich "pelechov". Akcia bola skvelá a tešíme sa na ďalšiu.  :D 

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
ÚSPEŠNÉ DEVIATAČKY
 
 

21.3.2012 sa v Revúcej konalo vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže KUKUČÍNOVA REVÚCA. Do tejto literárnej tvorivosti sa zapojili aj naše dievčatá z deviateho ročníka, a to s veľkým úspechom! Valika Florková z 9.D si so svojou prózou VTÁCI NEDOZERNÍ- vybojovala ZLATÉ PÁSMO a Laura Smolárová z 9.B zas ÓDOU NA CIGARETY PÁSMO STRIEBORNÉ. Dievčatám blahoželáme e želáme veľa tvorivých nápadov. Za prípravu ďakujeme p.uč. Demkovej.

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Sing a song
 
  21. 12. 2011

Žiaci druhého stupňa zúčastnili súťaže "sing a song", ktorá sa uskutočnila v novom kultúrnom dome.

Žiaci súťažili v speve anglických piesni. Konkurencia bola naozaj veľká a rozhodnúť, kto bude najlepší bolo pre porotu veľmi ťažké. 

Ale nakoniec dospeli k rozhodnutiu, že víťazmi prvého ročníka tejto súťaže sa stali žiaci z triedy VII.C s piesňou "Let it be" pod vedením p.uč. B.Madleňákovej. BLAHOŽELÁME!

Za prípravu ďakujeme pani učiteľkám: J. Polťáková, J. Kolenčíková, B. Madleňáková, E. Smolárová a L. Večerková

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
ÚSPEŠNÍ DIVADELNÍCI
 
  22. 3. 2012

Dňa 22.3.2012  sa v Dolnom Kubíne uskutočnil už 31.ročník súťaže detskej dramatickej tvorivosti O ERB MESTA DOLNÝ KUBÍN. Už po ôsmy raz na túto súťaž "zakvitli" aj dva zákamenské divadlené súbory- PRVOSIENKA s pohybovým predstavením ČAS a mládežnícky súbor JA s monodrámou SOJKA. V konkurencii divadiel z celej Oravy si vybojovali 1. miesta a obe postúpili na krajskú súťaž. Vystúpenia sa vydarili, o čom svedčil aj STANDING OVATION.  To sa odrazilo aj v hodnotení poroty. U dievčat vysoko hodnotili pohybovú kultúru, vizuálne a výtvarné spracovanie predlohy. Samozrejme, vždy je čo dolaďovať, a tak budú dievčatá celý týždeň tvrdo pracovať, aby sa v Žiline mohli dôstojne prezentovať. Ďakujeme uč. Demkovým za prípravu a VŠETCI DRŽÍME PALCE!

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Súťaž s KLOKANKOM
 
 

         V pondelok 19. marca sa naši žiaci stretli s KLOKANKOm a KLOKANom. Nie je to zviera, ale najväčšia 

matematická súťaž na Slovensku, aj na svete. Prihlásení sa popasovali s rôznymi matematickými úlohami cheeky .  Tento školský rok si prvýkrát zmerali sily a KLOKANKOm aj prváci. Boli to štyria odvážlivci z I.C. Druhákov bolo 24, tretiaci 4, štvrtákov 9. Pani učiteľka Evka Dendysová zas lapila 10 KLOKANov z 5. ročníka, 1 šiestačku, 1 ôsmaka a 2 deviatakov. Spolu 55 odhodlaných do boja s matikou. Pevne verím, že úlohy zvládli na plný počet bodov. Ako suťažiaci dopadli sa presne dozvieme 11.apríla. wink

 

 

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
BURZA KNÍH
 
  23. 3. 2012

"Kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom."  Vduchu tohto motta sa niesol dnešný deň. Naši žiaci sa rozhodli ukázať nám učiteľom, ale najmä sebe, že aj napriek "internetovej" dobe nezanevreli  na knihy. Stredná chodba našej školy sa premenila na malú knižnicu s oddeleniami dobrodružnej, sci-fi, dievčenskej, náučnej literatúry a sveta rozprávok. Na nástenkách sa objavilo plno zaujímavostí o najmenšej, najväčšej, najstaršej či najdrahšej knihe, ale aj o prominentnom dlžníkovi kníh. Chlapci a dievčatá 6.,7. a 8. ročníka si priniesli knihy, ktoré ponúkli na vypožičanie, výmenu či dokonca ako DAR! S pestrou ponukou prišla aj naša školská knižnica, a tak sa na chodbe ocitla pestrá paleta takmer 300kníh!!! Prestávky sa premenili na čitateľské a diskusné kluby a po knihách sa, na milé prekvapenie všetkých učiteľov, len tak zaprášilo. Žiaci náruživo vymieňali, požičiavali a "kupčili"... :) P.uč. Vojtaššáková, Čičová a Bystričanová, ktoré spoločný nápad zrealizovali, sa napokon so žiakmi svorne zhodli na tom, že takáto SUPER BURZA nebola posledná. (Fotky vo fotoalbume BURZA KNÍH)

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
PRAVEK OČAMI DETÍ
 
  23. 3. 2012

Žiaci z 5.C a 5.D sa rozhodli stať sa aspoň na chvíľu historikmi-architektmi. Motivovali ich k tomu hodiny dejepisu, kde sa rozprávali o živote v praveku a prezerali si rôzne prezentácie na túto tému. No a potom nelenili a pustili sa do práce. Výsledky ich práce rozžiarili oči nielen ostatným kamarátom, ale aj ich  p.uč. Vojtaššákovej. Nuž, našim architektom rastie veľká konkurenca. Viac v albume- PRAVEK.

 
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Maškarný ples na primárnom vzdelávaní
 

Vyučovanie pre žiakov 1.stupňa bolo 10. februára 2012 veľmi zaujímavé a netradičné.Celá škola sa premenila na dom plný rôznych bytostí. Hneď ráno privítali žiakov na chodbách čudné postavy (striga,šašo,čarodejnice,víla,pankáč,čert s čerticou,múmia...) Kde sa podeli pani učiteľky? Čudovali sa hlavne prváci.

Prvú hodinu učili žiakov tieto čudá. Všetko motali, prekrúcali - hrôza! Potom sa začali pod čarodejnými prútikmi čarodejníc premieňať aj žiaci. V triede sedel šašo,motýľ, rytier, princezná, pirát...Myslíte, že sa im chcelo učiť násobilku alebo vybrané slová? Ani náhodou!

V doprovode pekných piesní z dedinského rozhlasu sa všetci presunuli cez kruhový objazd do kultúrneho domu. Tam ich čakala skvelá hudba a zaujímavé súťaže.  Bolo veľmi ťažké,aby porota vybrala z každého ročníka 7 najkrajších. Avšak každá maska bola odmenená sladkosťou. Určite budú so mnou súhlasiť všetci žiaci: "Takéto vyučovanie by mohlo byť každý deň."

     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Maškarný ples
 
  17. 2. 2012

Posledný fašiangový piatok využili na zábavu aj  naši žiaci. V kultúrnom dome sa predviedli v maskách, pri tvorbe ktorých využili svoju fantáziu. Na tanečnom parkete pri príjemnej hudbe sa zvŕtali postavičky rozprávkového sveta spolu so zvieratkami, vojakmi, babičkami....Všetky masky boli zaujímavé, nápadité, pekné. Keď si pozriete fotografie vo fotoalbume, určite budete so mnou súhlasiť, že bolo ťažké určiť víťaza, preto boli ceny rozdané formou tomboly. Všetci sa dobre zabavili aj vďaka p.Čičovi, ktorý sa postaral o hudbu. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s novými maskami zasa o rok.                                                                                              (se)

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Zápis žiakov do 1. ročníka
 
 

Zápis do prvého ročníka

Na našej škole sa 2. 2. 2 012 konal zápis detí do prvého ročníka. Prebiehal na prízemí starej školskej budovy.  V jednej triede pani učiteľky podali základné informácie rodičom, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť a v ďalších triedach pedagógovia 1. stupňa hravou formou zisťovali, či deti rozoznajú farby, základné geometrické tvary, zvieratká, čísla, ovocie, zeleninu a ich vyjadrovacie schopnosti. Na našu školu bolo zapísaných 79 detí. Rodičia 9 detí požiadali o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

       

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Zber papiera
 
 

V školskom roku 2011/2012 naša škola pokračuje v zbere papiera. Zber sa uskutočňuje raz do mesiaca. Vyhodnotenie tried je umiestnené na nástenke v starej a novej školskej budove. Celkové množstvo papiera za mesiac september a október činilo 2385kg sumou 166,95eur. Príslušnú sumu za každú triedu prevzali triedni učitelia. Za spomínané mesiace medzi najlepšie tri triedy patria:2.C 765kg,4.B 382kg,2.A 176kg.Blahoželáme a prajeme veľa chuti do ďalšieho zberu a nech sú príkladom aj pre ostatných a inšpiráciou pre tých, ktorí nedopomohli k záchrane lesa. Za prácu ďakujeme p.uč. Chmeľovej.

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Aranžovanie
 
 

Na hodine Svet práce (pod vedením p. uč. Chmeľovej) žiaci 6.-8. ročníka vytvárali adventné vence, ikebany s vianočným motívom. Pri svojej práci dbali na tvar, výber materiálu a jeho rozmiestnenie. Ich šikovné ruky a nápaditosť dokázali v priebehu hodiny vytvoriť krásne umelecké diela. Svojimi výtvormi dokázali, že majú zmysel pre krásno a umenie. Veď posúďte sami estetické cítenie a originalitu vašich detí. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Úloha projektantov
 
 

Chlapci 9.ročníka zastávali úlohu budúcich projektantov. Pod vedením p. uč. Chmeľovej si na hodinách v skupinách zhotovovali makety rodinných domov. Počas dvoch hodín svedomitým prístupom dokázali úlohu dokonale splniť. Nechýbala ani úprava exteriéru, ktorá dodávala tú pravú podobu – výsadba živých plotov, skalky, vodné jazierka, či iné estetické prvky. Posúďte sami originalitu mladých architektov a stavbárov. (Práce nájdete vo fotoalbume).

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Snehová galéria
 
 

V sobotu 14. januára 2012 dopoludnia sa na námestí stretli žiaci našej školy a niektoré p. učiteľky, aby vyzbrojení lopatami, lopatkami a nápadmi vytvorili snehové diela. Na pomoc prišlo aj zopár rodičov. Hoci počasie neprialo a sneh bol veľmi ťažko tvarovateľný, nikomu to nevadilo. Po niekoľkých hodinách práce sa námestie zmenilo na "snehovú galériu". Všetci sa snažili, a preto každé dielo bolo odmenené. Odmeny prišiel odovzdať p. riaditeľ. Nezabudlo sa ani na sladkosť pre každého. Poďakovanie patrí p.uč. Chmeľovej, Fafejtovej,  Čičovej, J.Mrekajovej, Sekerášovej a Smarkoňovej, ktoré túto vydarenú akciu pripravili. Ďakujeme aj majiteľovi predajne LUKO, ktorý daroval farebné spreje na dotvorenie týchto snehových výtvorov.  Dúfame, že nabudúce sa počasie "umúdri" a príde ešte viac detí. Výtvory si môžete pozrieť vo fotogalérii.                                                                                                                                                                                                                              (se)

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Rodičovské združenie - 9. ročník
 
 

9.C - streda 14.12.2011 o 15:00 v novej školskej budove

9.D - štvrtok 15.12.2011 o 15:00 v novej školskej budove

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Rodičovské združenie - 9. ročník
 
 

9.A - streda 7.12.2011 o 15:00 v novej školskej budove

9.B - štvrtok 8.12.2011 o 15:00 v novej školskej budove

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Návšteva OÚ
 
 

V poslednom novembrovom týždni navštívili žiaci 6. ročníka Obecný úrad v Zákamennom. Oboznámili sa s činnosťou starostu, poslancov a prednostu obce, ako aj s funkciou jednotlivých oddelení OÚ. Vyskúšali si aj úlohu hlásateľky do obecného rozhlasu. Za ochotu a cenné informácie ďakujeme pani Sivčákovej a Polťákovej - pracovníčkam OÚ. Za prípravu patrí poďakovanie p. uč. Čičovej.

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Fyzika v praxi
 
 

Výstavka projektov žiakov 6. a 7. ročníka našej školy sa nachádza na strednej chodbe novej školskej budovy. Žiaci tu zužitkovali vedomosti z oblasti vlastnosti pevných, kvapalných a plynných látok: 6.A: Kocúr M. Koleň M., 6.B: Smolka L., Dibdiak E., Budzeľová M.,Čičová M., 6.C: Klimčík M., Sivčáková G., Tisoňová K., Polťák M., Janoťák P., 6.D: Maslaňák.

Z oblasti merania vlhkosti vzduchu a merania atmosférického tlaku : 7.A: Kušnierik M., 7.C: Vojtaššáková N., Florková A., Úradník P., Kocúr T., Janeta M. Za prípravu ďakujeme p.uč. Janke Mrekajovej. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

 

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Rozlúčka s jesennou prírodou
 
 

 

5.11.2011 sme si vychutnali krásy jesene v neďalekom Pilsku. Naša trasa smerovala do Or. Veselého a potom turistickým chodníkom smer Pilsko. Pilsko sa nachádza v nadmorskej výške 1557 m.n.m. a je druhým najvyšším vrchom v Oravských Beskydách.Krásne jesenné počasie nám dodávalo sily, aby sme to všetci zvládli. Túru nám spríjemňoval šum stromov a jesenný vánok v našich vlasoch. Mali sme tiež možnosť pozorovať krásu smrekovo- bukového porastu, ale na druhej strane aj poškodený porast lykožrútmi. Posledná časť kosodreviny a pásmo horských lúk nám pripomínal, že čoskoro budeme na vrchole.Prekrásny výhľad a pocit neskutočnej voľnosti stál za tú príjemnú námahu. Bolo to úžasné. V tomto dni sme sa posilnili nielen telesne, ale aj duševne vďaka svätej omši, ktorú na vrchole Pilska odslúžil pán kaplán Milan Prídavok.Chceme poďakovať nielen pánovi kaplánovi, ale aj pani uč. Chmeľovej a Polťákovej za krásny sobotný deň a už teraz sa tešíme na ďalší výlet. Fotografie nájdete vo fotoalbume ekokrúžku.

 

 

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
História na školskej chodbe
 
 

Milí žiaci, na dolnej chodbe v novej školskej budove si môžete pozrieť výstavku projektov z dejepisu. Sú to práce vašich spolužiakov a naozaj sa vydarili. Môžete ich porovnať s vlaňajšími výtvormi vo fotoalbume.                                                                                                                                                                              (se)

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
BEH DO VRCHU
 
 

13. ročníka behu do vrchu v Oravskom Veselom sa 27. októbra 2011 zúčastnili aj naši chlapci a dievčatá. Súťažili žiačky a žiaci podľa ročníkov - 4. a 5. ročník, 6. a 7.ročník a 8. a 9. ročník. Trať bola namáhavá a každý, kto dobehol až do cieľa, zvíťazil sám nad sebou. V cieli všetci dostali sladkú odmenu a najlepší bežci sa domov vrátili s diplomom a vecnou odmenou. Dva diplomy získali aj naši chlapci - za 2. miesto Belicaj Dominik z V. B triedy a za 3. miesto Buckulčík Lukáš zo VI.C triedy. Blahoželáme.                                                                                                             

                                                                                                                                                                                       (se) 

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
OLYMPIÁDA ŠPORTU
 
 

30. septembra sa uskutočnila  Olypiáda športu Oravsko-beskydského regiónu v Novoti. Stretli sa tu žiaci zo ZŠ s MŠ Novoť, ZŠ s MŠ Zákamenné so žiakmi  z  PĽR Suzsec a Kryry. Súťažilo sa v rôznych športových disciplínach. Naši žiaci si priniesli poháre a diplomy za tieto umiestnenia :

dievčatá - 2.m.- beh na 200 m - Ivana Fedorová

                  2.m. -beh na 800 m - Eva Rypáková

                  3.m. - skok do diaľky - Eva Rypáková

                  3.m. - štafeta

                  3.m. - volejbal

chlapci -  1.m. - skok do diaľky - Jakub Florek

                  2.m. - skok do diaľky - Martin Urban

                  2.m. - beh na 200 m - Martin Murín

                  3.m. - beh na 200 m - Martin Murín

                  3.m. - beh na 1000 m - Filip Chromek

                  1.m. - štafeta

                  1.m. - futbal

                  2.m. - florbal

                  3.m. - volejbal

Žiakov na súťaže pripravoval p. uč. Madleňák a p. uč. Sekerášová.

Poďakovanie patrí  p. riaditeľovi Revajovi, p. uč. Demkovi, p. uč. Madleňákovi, ktorí sa olympiády so žiakmi zúčastnili.                                                                           (se)

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
PRVOSIENKY v Kanade
 
 

DDS PRVOSIENKA  sa v dňoch 7. - 16. 9.2011 zúčastnil medzinárodného festivalu v Mont Laurier v  Kanade ako jediný detský divadelný súbor . Predstavil sa s hrou Domov  v silnej konkurencii divadiel dospelých. Spolu s Prvosienkami vystupovalo 20 súborov. Našim divadelníkom sa podaril obrovský úspech – získali Cenu za najlepšiu scénografiu a Špeciálnu cenu medzinárodnej poroty. Katka Koleňová bola nominovaná na Cenu pre najlepšieho herca/herečku vo vedľajšej úlohe.  Poďakovanie patrí vedúcim  súboru - p.uč. Mgr. Demkovej, p. uč. Mgr. Demkovi a tiež  všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že sa cesta do ďalekej Kanady mohla uskutočniť.                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                            (se)

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Potulky v Roháčoch
 
 

V piatok 30.9.2011 sa EKOKRÚŽOK (pod vedením p. uč. Chmeľovej)zúčastnil exkurzie s ornitologickým zameraním - pozorovaním vtáctva. Tento výnimočný deň sme strávili v Roháčoch, kde nás sprevádzal Mgr. Miroslav Demko. Rozprával nám o rôznych druhoch vtáctva - od najmenšieho kolibkárika až po orla kráľovského. Svojím spevom niektoré druhy nás sprevádzali počas náročnejšej túry. Slnečné lúče nás príjemne hriali, dodávali energiu, aby sme to zvládli. Prvý obdiv našej pochôdzky si zaslúžil vodopád, pri ktorom sme sa trošku ovlažili a potom sme pokračovali cestou ďalej. Ďalšie zástavky sme mali na plesách, kde bol prekrásny výhľad na Osobitú, Babiu horu, Volovec. Stretli sme tu veľa turistov z Poľska a Česka. Mali sme možnosť z flóry pozorovať niektoré druhy vzácnych plavúňov, páperníky, kosodrevinu... Na krásu našich veľhôr sme právom hrdí. Príjemne unavení a plní zážitkov sme sa vracali domov.

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Cezpoľný beh
 
  22. 9. 2011

    Už tu máme prvú športovú súťaž.Naši žiaci a žiačky sa zúčasnili OK v cezpoľnom behu, ktorý sa tento rok konal v Breze Družstvo chlapcov si domov prinieslo  pohár za 2. miesto. Pripravoval ich Mgr. Madleňák.                                                           Blahoželáme.                                                                                                                                                                                                                                                                     (se)                                  

 
     
 
ZmeniťZmazaťhoredoledoledole
Začiatok šk. roka 2011/2012
 
 

Školský rok začne 5.septembra 2011 o 8.00 sv. omšou.