Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Náučný chodník

  Prechádzka

  informačné tabule


  Náučno-poznávací chodník s prírodovedným a kultúrno-historickým zameraním sa nachádza v krajovej časti obce Zákamenné v susedstve so Základnou školou Jána Vojtaššáka, kde sa vyskytujú prírodné spoločenstvá rastlinného a živočíšneho povôdu. Je to miesto prírodných krás pre obyvateľov obce všetkých vekových kategórií ako aj pre navštevníkov.


  Poloha: Oravská Magura- západná časť

  Východiskový a cieľový bod: Zákamenné- Babinec (780m)

  Náročnosť: Nenáročná

  Dĺžka chodníka: 2.5 km a obsahuje 5 informačných panelov


  Základná trasa začína v centre Zákamenného asi 200 metrov juhovýchodne za školou a po celej trase ho vyznačujú zeleno-biele značky.


  Prvý panel sa nachádza na začiatku lesíka Babinec, ktorý je venovaný obyvateľom, ktorých zastihol mor v roku 1739. Usadlosť na rali Kviatkovej ostala opustená. Vymrela tu celá rodina Juraja Kviatka, potomkovia zakladateľa rodu Krištofa Kviatka.


  Onedlho prídeme k druhému panelu- lesný ekosystém. Pôvodne v okolí Zákamenného boli rozšírené bučiny a jedľobučiny so smrekom a pozdĺž vodných tokov sa tiahli intrazonálne jaseňovo- jelšové lesy. V súpise lesov oravského panstva z roku 1789 sa v druhovom zložení na prvom mieste uvádza jedľa, za ňou smrek, buk, borovica, smrekovec, jarabina. Dnes prevládajú smrečiny.


  Chodník pokračuje z lesného pásma mierne klesajúcou tendenciou k blízkosti vodného toku Klinianka, ktorá so Zasihliankou  sa spájavú na Nižnom konci Zákamenného a vlievajú sa do Bielej Oravy.

  Prejdeme cez drevený mostík k oddychovej zóne v blízkosti vodného toku Klinianka (680m).

  Mierne stúpanie pokračuje k výhliadke cez Grúň (934.2 m), ktorý je zároveň najvyšším bodom trasy chodníka, na ktorom je umiestený panel s lúčnym ekosystémom. Môžeme vidieť pekný pohľad na hrebeň Oravských Beskýd, Magury a pohľad na častí Zákamenného – Poriečie, Nižný koniec, Oravice, Podkamenné.


  Po krásnej panoráme nás čaká mierny vzostup cez Maršalkov Grúň, ktorý je zároveň spojnicou s Kalváriou cez Mravčákov vrch (823.4 m).


  Od posledného panelu prejdeme Kalváriou, ktorá má 14 kaplniek a v okolí sa nachádzajú zaujímavé náhrobky zo starého cintorína. Vrátime sa späť ku kostolu Nanebovzatej Panny Márie, kde smerom na juhovýchod sa nachádza panel s východiskovou situáciou.

  Projekt podporovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky