Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Náučný chodník

Ďakovný list

p. Vonšák - živnostník
- za pomoc a iniciatívny prístup pri budovaní oddychovej zóny

firma STAVOR - p. Konkoľ Vladimír
- za dodávku drevného materiálu

firma Luko - p. Koleň Ľuboš
- za dodávku farby na lavíčky a značky náučného poznávacieho chodníka

p. Michlík Florián
- úprava striešok nad Info panelmi

Stolárstvo - p. Tibor Murín
- lavičky pri morovom cintoríne

Kovo výroba - p. Fafejta Jozef
- za nosné betónové konštrukcie na lavičky

Lesor Mútne -  Ing. Peter Durčák
- za sadenice a finančnú pomoc

Mgr. Miroslav Demko
- za lektorskú činnosť (SOUS - ornit. spoločnosť)

p. Klimčík Milan, p. Mrekaj Viktor, p. Šustek Jozef
- za pomoc pri budovaní oddychovej zóny

Vedeniu ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné - Mgr. Revaj Emil
- za pomoc pri budovaní náučného chodníka

Obecný úrad Zákamenné
- za  pomoc pri zabezpečení údržby a materiálu

Odštepný lesný závod - Ing. Kondela
- za pomoc pri dodávke dreva a za finančnú pomoc

Mgr. Šalatová Marta
- za tvorbu návrhov info panelov, brožúry a digitálne spracovanie činnosti

Pedagogickým zamestnancom školy
- za aktívnu pomoc pri tvorbe a metodike náučného chodníka