Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné
Email školy: skola@zszakamenne.sk
Telefón: +421 43 55 92 320

Riaditeľ školy - 0905 793 731
Mgr. Pavol Demko
riaditel@zszakamenne.sk

Sekretariát - 0908 855 113
skola@zszakamenne.sk

ZRŠ pre I. stupeň - 0918 941 979
Mgr. Ivana Florková
zrs1@zszakamenne.sk

ZRŠ pre II. stupeň - 0948 252 756
Mgr. Ivana Čičová
zrs2@zszakamenne.sk

ZRŠ pre MŠ Oravice- 0908 945260
Mgr. Ľudmila Buckulčíková
mszakamenne@gmail.com

MŠ Ústredie- 0908 945 259

ZŠS (jedáleň) - 0907 656 591 (prihlasovanie/odhlasovanie obedov)
Adresa školy: Ulica Špitál 967/4
029 56 Zákamenné
IČO: 36140783
DIČ: 2021390822
Bankové účty:: Úhrada stravy v ŠJ:
SK92 5600 0000 0040 4136 2006

Úhrada školného v materskej škole:
SK75 5600 0000 0040 4136 9005