Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Zoznam tried

Názov
MŠ_Op
MŠ_Os
MŠ_Up
MŠ_Us
Špeciálna trieda Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Helena Subjaková
Učebňa Kmeňová učebňa pre ŠT
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Novosadová
Učebňa Kmeňová učebňa pre I.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Edita Huráková
Učebňa Kmeňová učebňa pre I.B
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marieta Martausová
Učebňa Kmeňová učebňa pre I.C
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Božena Fajčáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre II.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Gruchalová
Učebňa Kmeňová učebňa pre II.B
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Kormaňáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre II.C
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Koklesová
Učebňa Kmeňová učebňa pre II.D
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Florková
Učebňa Kmeňová učebňa pre III.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Kaukičová
Učebňa Kmeňová učebňa pre III.B
Foto Foto Foto Foto Foto
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Fendeková
Učebňa Kmeňová učebňa pre III.C
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefánia Habláková
Učebňa Kmeňová učebňa pre III.D
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Naništová
Učebňa Kmeňová učebňa pre IV.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Jašková
Učebňa Kmeňová učebňa pre IV.B
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Božena Kuhejdová
Učebňa Kmeňová učebňa pre IV.C
Foto Foto Foto Foto Foto
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdena Klačanská
Učebňa Kmeňová učebňa pre IV.D
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Ďurčaková
Učebňa Kmeňová učebňa pre V.A
Foto Foto Foto Foto Foto
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Blažena Madleňáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre V.B
Foto Foto Foto Foto Foto
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Janka Polťáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre V.C
Foto Foto Foto Foto Foto
V.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Kolenčíková
Učebňa Kmeňová učebňa pre V.D
Foto Foto Foto Foto Foto
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Vlžáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre VI.A
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Belicajová
Učebňa Kmeňová učebňa pre VI.B
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Kovaľová
Učebňa Kmeňová učebňa pre VI.C
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Janka Mrocková
Učebňa Kmeňová učebňa pre VII.A
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Bystričanová-Mikolajčíková
Učebňa Kmeňová učebňa pre VII.B
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Kureková
Učebňa Kmeňová učebňa pre VII.C
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Marcela Bolibruchová, PhD.
Učebňa Kmeňová učebňa pre VII.D
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Floreková
Učebňa Kmeňová učebňa pre VIII.A
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tatiana Mrekajová
Učebňa Kmeňová učebňa pre VIII.B
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jozef Murín
Učebňa Kmeňová učebňa pre VIII.C
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Klokočíková
Učebňa Kmeňová učebňa pre VIII.D
Foto Foto Foto Foto Foto
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Andrea Durčáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre IX.A
Foto Foto Foto Foto Foto
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Murínová
Triedny učiteľ Anna Sekerášová
Učebňa Kmeňová učebňa pre IX.B
Foto Foto Foto Foto Foto
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kompanová
Učebňa Kmeňová učebňa pre IX.C
Foto Foto Foto Foto
IX.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Vojtaššáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre IX.D
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2019