Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 217-282 faktúry uhradené 4/2018 s DPH 30.04.2018
  Faktúra 146-216 faktúry uhradené 3/2018 s DPH 30.03.2018
  Faktúra 69-145 faktúry uhradené 2/2018 s DPH 28.02.2018
  Zmluva Dohoda o spolupráci s DPH 09.02.2018 PF UMB
  Zmluva Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 09.02.2018 PaSA
  Faktúra 1-68 faktúry uhradené 1/2018 s DPH 31.01.2018
  Zmluva Zmluva o praxi s DPH 19.01.2018 Filozofická fakulta UMB
  Zmluva Zmluva o praxi s DPH 15.01.2018 Pedagogická fakulta UMB
  Zmluva OU-ZA-OS1-2018/005509 - 005 Zmluva o organizácii KK v gymnastike s DPH 08.01.2018 Ministerstvo vnútra SR
  Zmluva KZ 2018 Kolektívna zmluva s DPH 02.01.2018 ZO OZ PŠaV
  Faktúra 757-840 faktúry uhradené 12/2017 s DPH 29.12.2017
  Zmluva 4482017 Zmluva o kanalizácii s DPH 27.12.2017 OVS
  Zmluva Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 18.12.2017 Farský úrad Zákamenné
  Zmluva Zmluva Erasmus+ s DPH 05.12.2017 Národná agentúra programu Erasmus+
  Zmluva Zmluva o praxi s DPH 05.12.2017 Fakulta prírodných vied UMB
  Faktúra 667-756 faktúry uhradené 11/2017 s DPH 30.11.2017
  Faktúra 583-666 faktúry uhradené 10/2017 s DPH 31.10.2017
  Faktúra 532-582 faktúry uhradené 09/2017 s DPH 29.09.2017
  Faktúra 482-531 faktúry uhradené 08/2017 s DPH 31.08.2017
  Faktúra 439-481 faktúry uhradené 07/2017 s DPH 31.07.2017
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2005