Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Pavol Demko DeP Rozvrh
Riaditeľ
pavol.demko@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Buckulčíková BuL_MŠ Zástupkyňa MŠ
msoravice@zoznam.sk
 
 
Mgr. Ivana Florková FlI Rozvrh
Zástupkyňa
ivana.florkova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Andrea Antušáková AnA_MŠ Učiteľka MŠ
andrea.antusakova@gmail.com
 
 
Ing. Zlatica Bajčičáková BaZ Rozvrh
Pedagogická asistentka učiteľa
zlatica.bajcicakova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Eva Belicajová BeE Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
eva.smolarova@zszakamenne.sk
 
 
Milena Bendiková BeM_MŠ Učiteľka MŠ
milenka73@gmail.com
 
 
PaedDr. Marcela Bolibruchová, PhD. BoM Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.D
bolibruchovam@gmail.com
 
 
Lucia Brisudová BrL_MŠ Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Zuzana Brišáková BrZ Rozvrh
Učiteľka
brisakova.z@gmail.com
Foto Mgr. Eva Bystričanová-Mikolajčíková ByE Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
eva.bystricanova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Zuzana Demková DeZ Rozvrh
Učiteľka
zuzana.demkova@zszakamenne.sk
Foto RNDr. Eva Dendysová DeE Rozvrh
Učiteľka
eva.dendysova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Jana Dibdiaková DiJ_MŠ Učiteľka MŠ
janadibdiakova@centrum.sk
Foto PaedDr. Andrea Durčáková DuA Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
andrea.durcakova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Andrea Ďurčaková ĎuA Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
anddur1980@gmail.com
 
 
PaedDr. Božena Fajčáková FaB Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
bozena.fajcakova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Fendeková FeA Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
anna.fendekova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Katarína Floreková FlK Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
katarina.florekova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Dana Florková FlD Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
dana.florkova@zszakamenne.sk
 
 
Miroslava Florková FlM_MŠ Učiteľka MŠ
florkova.m1024@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Florková FlZ_MŠ Učiteľka MŠ
florkova.zuzana@gmail.com
 
 
Lívia Grofčíková GrL_MŠ Učiteľka MŠ
grofcikovalivia@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Gruchalová GuM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
marta.gruchalova@zszakamenne.sk
Foto Mgr. Štefánia Habláková HaS Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
stefania.hablakova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Cyril Hamrák HaC Rozvrh
Učiteľ
cyril.hamrak@gmail.sk
 
 
Mgr. Edita Huráková HuE Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
edita.hurakova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Marta Chudobová ChM Rozvrh
Učiteľka
marta.ladnakova@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Iglárová IgM Rozvrh
Pedagogická asistentka učiteľa
marika158@post.sk
 
 
Mgr. Mária Jašková JsM Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
maria.gruchalova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Marta Jaššová JaM Rozvrh
Pedagogická asistentka učiteľa
m.mrekajova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubomíra Jurášková JuĽ Rozvrh
Učiteľka
lubomira.juraskova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Dana Kaukičová KaD Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
dana.kaukicova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Zdena Klačanská KlZ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
zdena.klacanska@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Daniela Klokočíková KlD Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.D
klokocikova@centrum.sk
 
 
PaedDr. Ján Kocúr KcJ Rozvrh
Učiteľ
jan.kocur@zszakamenne.sk
Foto Mgr. Mária Koklesová KoM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
maria.koklesova@zszakamenne.sk
Foto Mgr. Jana Kolenčíková KoJ Rozvrh
Triedna učiteľka: V.D
jana.kolencikova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Katarína Kompanová KoK Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.C
kkompi@gmail.com
 
 
Mgr. Adriana Kormaňáková KoA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
adriana.kormanakova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Ivana Kovaľová KoI Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.C
kovalova.iva@azet.sk
 
 
Mgr. Sláva Krupčíková Kureková KrKu_S Pedagogická asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Miroslava Kudlová KuM_MŠ Učiteľka
 
 
Mgr. Veronika Kudlová KuV Učiteľka
 
 
Mgr. Veronika Kudlová KuV Rozvrh
Pedagogická asistentka učiteľa
kudlova.veronika@gmail.com
 
 
Mgr. Božena Kuhejdová KuB Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
bozena.kuhejdova@zszakamenne.sk
Foto Mgr. Monika Kureková KuM Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.C
kurekova_mon@post.sk
 
 
Mgr. Klára Lučivňáková FlK_MŠ Učiteľka MŠ
florkovaklara@gmail.com
 
 
Margita Lučivňáková LuM_MŠ Učiteľka MŠ
priatelka12@gmail.com
 
 
Mgr. Marek Madleňák MaM Rozvrh
Učiteľ
marek.madlenak@zszakamenne.sk
Foto PaedDr. Blažena Madleňáková MaB Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
blazena.madlenakova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Ján Mahút MaJ Rozvrh
Učiteľ
joannes.mahut@gmail.com
 
 
Mgr. Marieta Martausová MtM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
marieta.martausova@zszakamenne.sk
Foto Ing. Tatiana Mrekajová MkT Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
tatiana.mrekajova@zszakamenne.sk
 
 
Ing. Janka Mrocková McJ Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
janka.mrockova@zszakamenne.sk
 
 
RNDr. Jozef Murín MuJ Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.C
murin.orlesna@gmail.com
 
 
RNDr. Jozef Murín Pedagogický asistent učiteľa
 
 
Mgr. Veronika Murínová MuV Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
veronika.murinova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Viera Naništová NaV Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
viera.nanistova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Katarína Novosadová Nov Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
katarina.novosadova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Miroslava Ovšáková OvM_MŠ Učiteľka MŠ
miroslava.garaj@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Plaskúrova PlM Rozvrh
Vychovávateľka
monika.plaskurova@zszakamenne.sk
 
 
Dana Polečová PoD_MŠ Učiteľka MŠ
dankapolecova@gmail.com
Foto PaedDr. Janka Polťáková PoJ Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
jana.poltakova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Mária Prokopová PrM Pedagogická asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Katarína Račáková RaK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Anna Ridzoňová RiA_MŠ Učiteľka MŠ
huslicky321@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Rončáková RoM_MŠ Učiteľka MŠ
majka.roncakova@centrum.sk
 
 
Mgr. Monika Sivčáková SiM_MŠ Učiteľka MŠ
monikasivcakova@gmail.com
 
 
Mgr. Adriana Smarkoňová SmA Rozvrh
Učiteľka
adriana.smarkonova@zszakamenne.sk
 
 
PaedDr. Helena Subjaková SuH Rozvrh
Triedna učiteľka: Špeciálna trieda
helena.subjakova@zszakamenne.sk
Foto Mgr. Marta Šalatová ŠaM Rozvrh
Učiteľka
marta.salatova@zszakamenne.sk
 
 
Mgr. Anna Vlžáková VlA Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
anna.vlzakova@zszakamenne.sk
Foto Mgr. Oľga Vojtaššáková VoO Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.D
olga.vojtassakova@zszakamenne.sk
 
 
Michaela Vrábľová VrM Rozvrh
Vychovávateľka
misa.vrablova81@gmail.com

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2019