• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Vážení členovia Rady školy, p. riaditeľka, rodičia

    

   Pozývam vás na zasadanie Rady školy, ktoré sa uskutoční

   v utorok 30.4. 2024 v budove ZŠ so začiatkom o 16.00 hod.

   Program:

   • Informácia o výsledkoch zápisu do 1. ročníka
   • Návrhy na počty žiakov v šk .roku 2024/2025
   • Návrhy na zmeny v Šk. vzdelávacom programe v šk .roku 2024/2025
   • Správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2023 a informácia o rozpočte na  rok 2024
   • Diskusia, návrhy, rôzne

   Prajem úspešný deň

   Mgr. Zuzana Dibdiaková (predsedníčka RŠ)

   Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak. Hosť, ktorý chce podať podnet RŠ, má povinnosť oznámiť túto skutočnosť písomne predsedovi RŠ, a to najneskôr 48 hodín pred zasadaním RŠ.

    

    

    

    

  • Partneri

   • Obec Zákamenné
   • Farnosť Zákamenné
   • Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
   • Žilinský samosprávny kraj
  • Novinky

     • Krajské kolo geografickej olympiády

      Dňa 16.4. 2024 sa naša víťazka okresného kola geografickej olympiády Mirka Beňušová zo 7.B zúčastnila krajského kola, ktoré sa konalo v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku. Aj tu sa Mirke mimoriadne darilo a krajské kolo vo svojej kategórii F (6. a 7. ročník) vyhrala. Do vyššieho kola sa už nepostupuje a tak dosiahla maximálny úspech v tejto súťaži.

     • Úspech našich recitátoriek na krajskom kole HK

      V dňoch 17. a 18. apríla sa v Martine konalo krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Našu školu reprezentovali 4 recitátorky a 1 recitátor. V stredu prebiehala 2. kategória. V poézii si 1. miesto a postup na celoslovenské kolo vybojovala Adelka Polťáková z V. A. Vo štvrtok sa darilo aj starším recitátorkám. Nadviazali na úspech Adelky a 1. miesta vo svojich kategóriách a postup na celoslovenské kolo si v silnej konkurencii vyrecitovali v poézii Katka Belicajová z IX.D a v próze Stelka Bystričanová z IX.B. Za reprezentáciu ďakujeme nielen im, ale aj Ľubošovi Janetovi z V.A a Katke Dibdiakovej zo VII.C.

     • Vzdelávaním bližšie k sebe a prírode

      Milí učitelia, rodičia, žiaci a priatelia školy s radosťou vám ponúkame k nahliadnutiu záverečnú správu z realizácie projektu "Vzdelávaním bližšie k sebe a k prírode", ktorú finančne podporil Zelený vzdelávací fond.

      Boli realizované tieto aktivity:

      - nová enviroučebňa;

      - nové zatrávnené plochy;

  • Zvonenia

   Nedeľa 21. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné
   • +421 43 55 92 320 Riaditeľ školy - 0905 793 731 Mgr. Marta Šalatová riaditel@zszakamenne.sk Sekretariát - 0908 855 113 skola@zszakamenne.sk ZRŠ pre I. stupeň - 0918 941 979 PaedDr. Marcela Bolibruchová, PhD. zrs1@zszakamenne.sk ZRŠ pre II. stupeň - 0948 252 756 Mgr. Ivana Čičová zrs2@zszakamenne.sk ZRŠ pre MŠ - 0947 964 279 Mgr. Monika Sivčáková zrs-ms@zszakamenne.sk MŠ Ústredie - 0947 959 770 MŠ Oravice - 0908 945 260 ZŠS (jedáleň) - 0907 656 591 (prihlasovanie/odhlasovanie obedov) Vedúca ŠJ ZŠ: Kurňavková Ivana Vedúca ŠJ MŠ: Jakubčeková Ľudmila jedalen@zszakamenne.sk
   • Ulica Špitál 967/4 029 56 Zákamenné Slovakia
   • 36140783
   • 2021390822
   • Úhrada stravy v ŠJ: SK92 5600 0000 0040 4136 2006 Úhrada školného v materskej škole: SK75 5600 0000 0040 4136 9005
  • Prihlásenie