Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné 967
Adresa školyZákamenné 967
Telefón+421 x 559 2320
E-mailskola@zszakamenne.sk
WWW stránkazszakamenne.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Pavol Demko   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 973

Počet tried: 41

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried44443444334
počet žiakov799071846982808174710
z toho ŠVVP234361210121264
z toho v ŠKD232715      65

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCvMCvSJDEJDRVENVFYZGEGHUVHPVCHEIFVINFKAJ
MŠ_Om               
MŠ_Op               
MŠ_Os               
MŠ_Um               
MŠ_Up               
MŠ_Us               
Špeciálna trieda 2  3  121,4 211,5 
I.A         1     
I.B         1     
I.C         1     
I.D         1     
II.A         1     
II.B         1     
II.C         1     
II.D         1     
III.A1,16        1   1 
III.B1,56        1   1 
III.C1,15        1   1 
III.D1,71        1   1 
IV.A1,55        1   1 
IV.B1,35        1   1 
IV.C1,32        1   1 
IV.D1,6        1   1 
V.A1,652,17  2   1,781   1 
V.B1,592,36  2,14   1,911,09   1,14 
V.C1,872,35  1,96   2,131,09   1,04 
VI.A1,912,55  2,45  2,52,551,36   1 
VI.B22,21  2,37  2,472,471,26   1 
VI.C1,92,95  2,7  2,752,651,35   1,05 
VI.D2,812,95  2,71  2,432,811,29   1 
VII.A2,252,55  2,45  1,72,21,05 1,7   
VII.B2,472,42  2,53  2,112,371,16 1,47   
VII.C2,32,5  2,351,67 2,42,41,3 1,4   
VII.D2,42,75  2,552,63 2,32,71,15 1,9   
VIII.A2,212,58112,53  2,682,261,11 1,79 1,061,64
VIII.B2,232,68  2,36  2,682,271,09 2 11,67
VIII.C2,322,74  2,37  2,5321 1,84 11
VIII.D2,572,62  2,05  2,812,481 2,1 11,45
IX.A2,432,711,2412,43  2,812,19  1,62   
IX.B2,212,711,751,922,79  2,922,17  1,46   
IX.C2,22,881,521,22,68  2,842,4  1,64   

TriedaLDČMATNAVNBV2NJNŠPOBNOBVOBSPSPPRVPVCPRDPDAPVO
MŠ_Om               
MŠ_Op               
MŠ_Os               
MŠ_Um               
MŠ_Up               
MŠ_Us               
Špeciálna trieda 1,8 1,4  1    1   
I.A 1,28 1       1  1
I.B 1,1 1          1
I.C 1,05 1          1
I.D 1 1          1
II.A 1,25 1          1,05
II.B 1,52 1          1,43
II.C 1,41 1          1,14
II.D 1,32 1,05          1
III.A 1,53 1       1 1,47 
III.B 1,61 1       1 1,61 
III.C 1,4 1       1 1,15 
III.D 2,07 1       1 1,79 
IV.A 1,75 1       1 1,35 
IV.B 1,85 1       1 1,3 
IV.C 1,95 1       1 1,14 
IV.D 1,9 1       1 1,45 
V.A 1,87 1,04           
V.B 1,68 1,05           
V.C 2,04 1,22           
VI.A 2,36 1,09  1        
VI.B 2,26 1,11  1        
VI.C 2,55 1,1  1,3        
VI.D 2,86 1,19  1,43        
VII.A 2,3 1,21,7 2,3        
VII.B 2,32 1,111,5 1,95        
VII.C 2,65 1,35212,3        
VII.D 2,65 1,51,6711,8        
VIII.A 2,16 1,21211        
VIII.B 2,45 1,182,3311        
VIII.C 2,47 1,052,1511,11        
VIII.D 2,43 1,292,1311        
IX.A 2,38 1,241,86 1,48        
IX.B 2,5 1,542,33 1,52        
IX.C 2,16 1,41,67 1,44        

TriedaRozvíjanie grafomotorických zručnosti a výtvarná výchovaRKS2RJRYSSLYSJLSVYSprSEESVTŠPDTEHTHDTSVTEV
MŠ_Om               
MŠ_Op               
MŠ_Os               
MŠ_Um               
MŠ_Up               
MŠ_Us               
Špeciálna trieda     2,2 1,41   11 
I.A     1,28 1     1 
I.B     1,3 1     1 
I.C     1,11 1     1 
I.D     1,1 1     1 
II.A     1,5 1     1 
II.B     1,57 1     1 
II.C     1,64 1     1 
II.D     1,5 1     1 
III.A     1,74 1     1 
III.B     1,78 1     1 
III.C     1,35 1     1 
III.D     2,07 1     1 
IV.A     1,85 1     1 
IV.B     2,05 1     1 
IV.C     2 1     1 
IV.D     2,05 1     1 
V.A     2,57 1    11 
V.B     2,55 1    11 
V.C     2,78 1    11 
VI.A     2,68 1,05    11 
VI.B     2,74 1    11 
VI.C     2,75 1    11 
VI.D     3,29 1    11 
VII.A  1,4  2,35 1    1,051 
VII.B  1,47  2,79 1    11 
VII.C  1,25  2,5 1    1,251 
VII.D     2,55 1,05    1,371 
VIII.A  2  2,37 11   11 
VIII.B  1,14  2,55 1,09    11 
VIII.C  1,25  2,37 1    11 
VIII.D  1  2,81 1    11 
IX.A  1,86  2,52 11   1,621 
IX.B  1,56  2,71 11   2,171 
IX.C  1,53  2,48 1,321   1,641 

TriedaVEUVLAVUMVYVZEMZmyslová výchova a základdy matematických predstáv
MŠ_Om      
MŠ_Op      
MŠ_Os      
MŠ_Um      
MŠ_Up      
MŠ_Us      
Špeciálna trieda1211  
I.A1  1  
I.B   1  
I.C   1  
I.D   1  
II.A   1  
II.B   1,04  
II.C   1  
II.D   1  
III.A 1,05 1  
III.B 1,44 1  
III.C 1 1,05  
III.D 1,71 1  
IV.A 1,7 1  
IV.B 1,65 1  
IV.C 1,27 1  
IV.D 1,75 1  
V.A   1  
V.B   1  
V.C   1  
VI.A   1  
VI.B   1,05  
VI.C   1  
VI.D   1  
VII.A   1,05  
VII.B   1  
VII.C   1  
VII.D   1  
VIII.A  11  
VIII.B   1  
VIII.C   1  
VIII.D   1  
IX.A  1   
IX.B  1   
IX.C  1   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
MŠ_Om360056
MŠ_Op280028
MŠ_Os280041
MŠ_Um170037
MŠ_Up372039
MŠ_Us240033
Špeciálna trieda5500
I.A181800
I.B202000
I.C191900
I.D202000
II.A202000
II.B232300
II.C232301
II.D222200
III.A191900
III.B181800
III.C202000
III.D141400
IV.A212000
IV.B202001
IV.C222200
IV.D202000
V.A232300
V.B222200
V.C232300
VI.A222200
VI.B191900
VI.C202000
VI.D212100
VII.A202000
VII.B191900
VII.C202000
VII.D202000
VIII.A191900
VIII.B222200
VIII.C191900
VIII.D212100
IX.A212100
IX.B242400
IX.C252500

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
MŠ_Om3600,0000,0000,00
MŠ_Op2800,0000,0000,00
MŠ_Os2800,0000,0000,00
MŠ_Um1700,0000,0000,00
MŠ_Up3700,0000,0000,00
MŠ_Us2400,0000,0000,00
Špeciálna trieda520841,6020741,4010,20
I.A1840122,2840122,2800,00
I.B2059429,7059429,7000,00
I.C1972338,0572338,0500,00
I.D2097950,3397950,3300,00
II.A2045422,7045422,7000,00
II.B2395041,3094641,1340,17
II.C2358326,5058326,5000,00
II.D2279135,9579135,9500,00
III.A1943223,4243223,4200,00
III.B1840122,2840122,2800,00
III.C2080740,3580740,3500,00
III.D1460743,3660743,3600,00
IV.A2186943,4586943,4500,00
IV.B2094947,4594947,4500,00
IV.C22139963,59139963,5900,00
IV.D2090645,3090645,3000,00
V.A23100943,87100943,8700,00
V.B22163075,76163075,7600,00
V.C23145263,13145263,1300,00
VI.A22103547,05103547,0500,00
VI.B1995150,0595150,0500,00
VI.C20194697,30194697,3000,00
VI.D21143268,19142767,9550,24
VII.A20166883,40166883,4000,00
VII.B19121263,79121263,7900,00
VII.C20168884,40168884,4000,00
VII.D202054102,702054102,7000,00
VIII.A19101354,77101354,7700,00
VIII.B22138963,14138963,1400,00
VIII.C19171390,16171390,1600,00
VIII.D21153172,90153172,9000,00
IX.A21177284,38177284,3800,00
IX.B242432101,332421100,88110,46
IX.C25245798,28245598,2020,08

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku44443444334
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Agroenvironment a financie0 RNDr. Jozef Murín
Bedminton - pokročilí16  
Bedminton - začiatočníci16  
Cykloturistický67 Mgr. Eva Belicajová
Cykloturistický (5. - 9. ročník)29 Mgr. Oľga Vojtaššáková
Divadelný19 Mgr. Zuzana Demková
Doučovanie z MAT 7. ročník16 RNDr. Eva Dendysová
Fitness a kulturistika zš24 Mgr. Marek Madleňák
Florbal (2.-4. ročník)35 Mgr. Monika Kureková
Florbal dievčatá19 Mgr. Peter Klimčík
Florbal chlapci 5.-6. ročník27 Mgr. Peter Klimčík
Florbal chlapci 7.-9. ročník20 Mgr. Peter Klimčík
Florbal TJ Tatran22  
Folklórny (2.- 9. ročník)28  
Futbal st. a ml. žiaci0  
Gymnastika30  
Gymnastika (5. - 9. ročník)0  
Kulturistika a fitness sš16 Mgr. Marek Madleňák
Lektorský20 PaedDr. Janka Polťáková
MAXIMUM31 Mgr. Mária Koklesová
Mixáčik89 Mgr. Mária Jašková
Parkour (5. - 9. ročník)48  
Poľovnícky (5. - 9. ročník)0 Ing. Tatiana Mrekajová
Streľba zo vzduchovky, biatlonová streľba0 Mgr. Adriana Smarkoňová
Svet okolo nás22 Mgr. Veronika Murínová
Šach 18 PaedDr. Ján Kocúr
Školský klub detí64 Viktória Dibdiaková
Športové hry (5. - 9. ročník)29 Mgr. Ivana Kovaľová
Športový (hokej, futbal, volejbal)16 Mgr. Marek Madleňák
Tanečný - Ústredie39 Mgr. Zdena Klačanská
Tvorivá dielňa40 Viktória Dibdiaková
Vybíjaná 5.-7. ročník0 Anna Sekerášová

Záver

Vypracoval: Mgr. Pavol Demko

V Zákamennom, 20. novembra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: