• Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné
   • +421 43 55 92 320 Riaditeľ školy - 0905 793 731 Mgr. Marta Šalatová riaditel@zszakamenne.sk Sekretariát - 0908 855 113 skola@zszakamenne.sk ZRŠ pre I. stupeň - 0918 941 979 PaedDr. Marcela Bolibruchová, PhD. zrs1@zszakamenne.sk ZRŠ pre II. stupeň - 0948 252 756 Mgr. Ivana Čičová zrs2@zszakamenne.sk ZRŠ pre MŠ - 0947 964 279 Mgr. Monika Sivčáková zrs-ms@zszakamenne.sk MŠ Ústredie - 0947 959 770 MŠ Oravice - 0908 945 260 ZŠS (jedáleň) - 0907 656 591 (prihlasovanie/odhlasovanie obedov) Vedúca ŠJ ZŠ: Kurňavková Ivana Vedúca ŠJ MŠ: Jakubčeková Ľudmila jedalen@zszakamenne.sk
   • Ulica Špitál 967/4 029 56 Zákamenné Slovakia
   • 36140783
   • 2021390822
   • Úhrada stravy v ŠJ: SK92 5600 0000 0040 4136 2006 Úhrada školného v materskej škole: SK75 5600 0000 0040 4136 9005
  • Prihlásenie