Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

O škole

Dokumenty

 

Kolektívna zmluva: KZ2019.pdf

Organizačný poriadok: OrgPoriadok.pdf

Školský poriadok: skolsky_poriadok_2020-21.docx

Plán práce koordinátora enviromentálnej výchovy: EnviromentalnejVychovy.pdf

Plán práce školského psychológa, výchovného poradcu a koordinátora vo výchove a vzdelávaní: Plan_prace_skoleskeho_psychologa__vychovneho_poradcu_a_koordinatora_vo_vychove_a_vzdelavani_na_s.pdf

Plán práce školského špeciálneho pedagóga: SpecPedag.pdf

Plán práce kariérového poradcu: Plan_KP_novy_2021-22.pdf

Plán vnútroškolskej kontroly: PlanVnutroskolskejKontroly.pdf

Rokovací poriadok pedagogickej rady: PedagRadaRokovaci.pdf

Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov: ZasadyHodnoteniaPedZam.pdf

E - bezpečnosť: vnútorná smernica o šikanovaní: Vnutorna_smernica_o_sikanovani_2021.pdf