Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Školský časopis

REDAKČNÁ RADA

 

Časopis Do pohody

Funguje na našej škole už 10. rok. Prvé číslo vyšlo v októbri šk. roku 2007/2008.

Redakčná rada v školskom roku 2017/2018:  

šéfredaktor- ANETKA  SIVČÁKOVÁ

zástupca šéfredaktora LUCKA IGLÁROVÁ

redaktori

ALENKA VLČÁKOVÁ

AGÁTKA SIVČÁKOVÁ

ADAM VEČEREK

ANDREJ SMOLÁR

NATÁLKA KOVAĽOVÁ

NATÁLKA FLORKOVÁ

 

zodpovedná  - Mgr. Oľga Vojtaššáková